Alla artiklar

Nu är det dags att söka till Själavårdsutbildningen

Själavårdskursen har nytt intag i januari och sista ansökningsdag är 11 oktober. Kursen är på distans 50% under två år.

Själavårdsutbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet själavård och som har någon erfarenhet av själavårdssamtal. Den ger tillfälle till både teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap.

Förutom att denna kurs ger god kunskap inom själavårdens område, är det en kurs som på många sätt bidrar till kursdeltagarnas personliga utveckling, växt och mognad. Det är genom att utforska sin egen livsväg som man kan bli en god medvandrare för andra.

Själavårdsutbildningen strävar därför efter att kunskapen ska bli såväl huvudets som hjärtats kunskap. Bara så kan den i förlängningen ta sig uttryck i goda själavårdande möten med andra människor.

Sök till Själavårdsutbildningen
Nu kan du söka till Själavård!