Deltagare berättar

Allmän grundkurs – kostnader Linköping

Undervisningen på folkhögskola kostar ingenting. Hyra av böcker tillkommer med 50:- per bok och termin. Kostnaderna för litteratur, studieresor m m blir inte större än 2 000:-/termin. Du betalar en avgift på 300:-/termin för försäkring, kopiering och  måltider vid jul – och våravslutning.

Du har möjlighet att söka studiestöd från CSN.