Allmän kurs

Allmän kurs Grund, Rimforsa

En kurs för dig som behöver stöd, motivation och ett mindre sammanhang för att börja studera igen. Syftet med grundkursen är att förbereda dig för folkhögskolestudier på gymnasienivå eller för yrkesvux. Du bör därför ha klarat det mesta på grundskolenivå.

Inspirerande miljö

På Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa har du möjlighet att studera i en lugn, trygg och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du möter vuxna människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi anpassar grupperna efter kursdeltagarna och utgår från deras erfarenheter och bakgrund. Utöver ämnesstudier lär vi oss mer om oss själva och samhället och får därmed möjlighet att planera och göra val inför framtiden.

Flexibel studieform

Vi lägger tid på att inhämta olika typer av kunskap och skapa ett gott studieklimat genom att arbeta med gruppaktiviteter som t ex friluftsdagar, temaveckor, gemensamma föreläsningar, kulturinslag, studiebesök och utflykter.

Liljeholmens folkhögskola har internat, vilket betyder att det finns möjlighet att bo på skolan.

Liljeholmen är en helt alkohol- och drogfri skola.

Upplägg

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag klockan 8.30-15.00. I kursen ingår svenska, matematik och engelska samt temastudier där ämnen som historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap ingår. Svenska, matematik och engelska läser du på grundläggande nivå. Du får repetera eller starta på nytt i olika ämnen.

Syftet är att stärka självförtroendet och komma vidare i studier. Studieteknik, grupprocesser och demokratifrågor har en framträdande roll.

Närvaro viktigt

Du inhämtar kunskaper utifrån dina egna förutsättningar och deltar i gemensamma aktiviteter. Vi använder oss av folkhögskolans arbetsformer vilka prioriterar samtal, diskussion och deltagarinflytande. Vi har inga prov, men krav på närvaro för att du ska kunna utvecklas, dela med dig av tankar och erfarenheter och för att dina lärare ska kunna hjälpa dig framåt i din utveckling. Hög frånvaro kan leda till avbrott i studierna.

Personlig utveckling

Du får möjlighet att studera i din egen takt och lär dig att våga tala, skriva och skapa utifrån den livssituation du befinner dig i. Förutom att ge dig ämneskunskaper för fortsatta studier vill vi att studierna ska ge dig möjlighet att växa som människa. Du får utveckla din förmåga att arbeta både i grupp och individuellt. Vi strävar efter att ge en varierad undervisning, för att stärka din självkänsla och ge dig trygghet i gruppen. Vi jobbar i små grupper och du har möjlighet att läsa på din egen nivå.

Kurslängd

Kurslängden beror på dina tidigare studier, din studievana och din närvaro. Du kan studera på grundkursen 1–2 terminer på heltid innan du är redo för studier på gymnasienivå. Vi kan också erbjuda studier på deltid.

Individuell studieplan

Före antagningen vill vi gärna träffa dig som söker till kursen. Tillsammans gör vi en individuell studieplan, där vi utgår från dina förkunskaper och dina mål. Under detta samtal pratar vi också om dina tidigare erfarenheter av studier. Om du har speciella behov för att du ska klara av studierna hos oss, gör vi en plan för det stöd och de resurser du behöver.

Antagning

Vi har antagning i augusti och januari. Terminerna brukar inledas med gemensamma aktiviteter. Studier varvas med mer lättsamma inslag och utflykter för att vi ska lära känna varandra lite bättre.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. På Allmän kurs Grund söker du studiemedel på grundskolenivå.

Förkunskaper

Du bör ha klarat det mesta av grundskolan i Sverige eller i ett annat land. Om du har ett annat modersmål måste du ha tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig undervisningen. Vi ger inte grundskolebehörighet utan syftet med kursen är att förbereda för studier på gymnasienivå på folkhögskola (Allmän kurs).

Efter avslutad kurs

Efter kursen har du:

  • fått studievana
  • fått förbättrade baskunskaper i allmänna ämnen och behörighet till studier på gymnasienivå
  • utvecklats som person