Allmän kurs

Allmän kurs med ämnen på grundskolenivå, Rimforsa

En kurs för dig som behöver stöd, motivation och ett mindre sammanhang för att börja studera igen. Vi erbjuder svenska, matematik och engelska på grundskolenivå. Övriga ämnen läses tillsammans med deltagarna som läser på gymnasienivå. Syftet  är att förbereda dig för folkhögskolestudier på gymnasienivå eller för yrkesvux. Du bör därför ha klarat det mesta på grundskolenivå.

 

Före antagningen vill vi gärna träffa dig som söker till kursen. Tillsammans gör vi en individuell studieplan, där vi utgår från dina förkunskaper och dina mål. Under detta samtal pratar vi också om dina tidigare erfarenheter av studier. Om du har speciella behov för att du ska klara av studierna hos oss, gör vi en plan för det stöd och de resurser du behöver.

CSN

Kursen är studiemedelsberättigad. Har du studerat tidigare med studiestöd kan det vara bra att undersöka hur många studieveckor du har kvar. På Allmän kurs Grund söker du studiemedel på grundskolenivå.

Förkunskaper

Du bör ha klarat det mesta av grundskolan i Sverige eller i ett annat land. Om du har ett annat modersmål måste du ha tillräckligt goda kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra dig undervisningen. Målet är att få behörighet i svenska år 9. Då finns möjlighet att söka till yrkesvux alternativt fortsätta på allmän kurs.

Efter avslutad kurs

Efter kursen har du:

  • fått studievana
  • fått förbättrade baskunskaper i allmänna ämnen och behörighet till studier på gymnasienivå
  • utvecklats som person