Deltagare berättar

Allmän kurs – Kostnader Rimforsa

Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Hyra av böcker tillkommer med 50:- per bok och termin. Kostnaderna för litteratur och studieresor m m överstiger inte 2 000:-/termin.

Externatavgiften är 337:-/vecka och inkluderar förmiddagsfika, lunch, festmåltider, visst undervisningsmaterial och elevförsäkring.

Internatavgift betalar du som vill bo på skolan. Se prislista.