Allmän kurs

Allmän kurs, Linköping – Efter allmän kurs

Kursen ger dig möjlighet att uppnå gymnasiekompetens och grundläggande behörighet för att söka till, universitet, högskola och yrkeshögskola. Kursen förbereder alltså för vidare studier och ökar möjligheterna att få jobb.

Du tränar bland annat studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har efter studierna fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform. Efter studier i allmän kurs kan du få grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola. Förutom behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena finns också möjlighet att läsa in några särskilda behörigheter som t.ex samhällskunskap 1b, matematik 2, matematik 3 och naturkunskap 1b.
Här kan du läsa mer: ”Bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskola”.

Med grundläggande behörighet från folkhögskola ökar också dina möjligheter att få de jobb du söker.