Stöd kampen för Touhida och Rahma

Efter 10 år i Sverige är beslutet att Touhida och Rahma ska tillbaka till Bangladesh, ett land som Rahma aldrig har varit i. Hon är 9 år och född i Sverige. Att leva som skild ensamstående kvinna med barn i Bangladesh är otroligt svårt för att inte säga omöjligt. Därför måste de få en rättvis prövning i Europadomstolen. Foto: Victor Bomgren/Corren

Touhida o Rahma
Rahma

Vad har hänt sedan sist?

I oktober 2022 hade vi en kontakt med en handläggaren på Migrationsverket igen. Handläggaren berättar då att i juni hade hon en kontakt med Migrationsverket i Malmö som hoppades få ett beslut inom 3 månader. Nu 4,5 månader senare har forfarande inget hänt. Ärendet var ändå i juni klassat som ett prioriterat ärende. Alltså inga ny besked men via telefon fick handläggaren åter ärendet klart för sig och Malmö fick det överst i högen av ärenden igen. Efter dessa turer blev även Touhidas advokat kontaktad igen vilket tyder på en viss aktivitet i ärendet.

Januari 2022 är läget nytt. En ansökan om lämplighetsprövning gällande Rahmas utvisning har inkommit till Migrationsverket, vilket gör att de har pausat utvisningen under tiden för denna process. Migrationsverket har också bestämt att Touhida inte får arbeta under tiden, vilket medför stora svårigheter till försörjning. I dagsläget vet vi inte något om tidsperspektivet eller vilket utfall det blir. Ansökan om en rättvis prövning hos Europadomstolen är pausad. Under denna tid har de heller inte rätt till ekonomiskt bistånd till sin försörjning från kommunen.

I oktober 2021 startade vi en insamling för att undersöka möjligheterna att överklaga utvisningsbeslutet till Europadomstolen. Ca 70 000 kr kom in vilket beräknades räcka för att anlita jurister.

Familjen är i behov av månatligt givande för att kunna betala hyran. Via detta formulär kan du lova en summa per månad.

Kort bakgrund

Mycket har hänt i Touhidas och Rahmas liv under dessa 10 år i Sverige. Olika asylprocesser har avlöst varandra utifrån livssituationen just då. De svenska lagarna och reglerna har också förändrats mycket under denna tid. Som vi alla vet så har flyktingvågen 2015 inverkat starkt på de svenska asylprocesserna.

Touhidas och Rahmas familjesituation har också förändrats mycket sedan Touhida först kom till Sverige. Det har varit många kämpiga saker att ta sig igenom för att idag vara i ett läge med fast anställning, egen lägenhet, integrerad i det svenska samhället och en stor svensk vänkrets. Läs mer om detta i Carina Glennings artikel i Corren.

Touhida
Rahma

Sverige är mitt land

10-åriga Rahma förstår ingenting. "Vad ska jag göra i Bangladesh? Jag har ingen familj där, inga vänner och jag kan inte språket. Det är inte mitt land."

Hon bor i Skäggetorp och går i trean på Nygårdsskolan. Hon älskar sin klass och sin skola. Har många vänner. Hennes rum i lägenheten i Skattegården är en rosa flickdröm. Mysigt och piffigt. Gosedjur och skolböcker intill varandra.

På fritiden gillar Rahma att pyssla, spela gitarr, baka, måla, sjunga och dansa. Nu har hennes unga liv vänts uppochned. Blivit konstigt och oroligt. Mamma Touhida gråter ofta.

Text av Carina Glenning. Publicerad med tillstånd från Corren.

Stötta ekonomiskt

Vill du ge en engångssumma så kan du använda

Swishnummer 123-120 00 21 eller Bankgiro 556-1923

(Mottagare är Liljeholmens folkhögskola.)

Märk inbetalningen: Asyl

Via detta formulär kan du lova en summa per månad. Se info om detta överst på sidan.

Swish Touhida
Touhida

Skrivet i media

Carina Glenning på Corren har skrivit om familjen i tidningen. Även för icke prenumeranter är det möjligt att läsa Rahma, 9 år: Varför måste vi till Bangladesh?

Även denna korta film är öppen för icke prenumeranter.

Advokat Martin Bengtsson om ärendet: "Det här är väldigt ovanligt"

Stödgruppen vill samla 60 000 för att få upp Touhidas fall i Europadomstolen

Touhida: "När jag ser på min dotter blir jag så ledsen"

Klasskamraterna om utvisningshotade Rahma, 9 år: "Vi vill inte att hon ska åka"

Foto: Victor Bomgren/Corren

Många vill stötta

Touhida och Rahma stöttas av organisationer, skola, arbetsplatser och vänner både när det gäller ekonomiska medel och stort engagemang. Vi hoppas att du också vill vara med!

Liljeholmens folkhögskola som organiserar insamlingen

Ryttargårdskyrkans diakoniråd

Härnakyrkan i Ljungsbro

Rahma