Bibel Liljeholmen

Bibel – Ämnen

Bibelkunskap

Vi läser hela bibeln högt för varandra, från pärm till pärm. På undervisningspassen går vi igenom den stora berättelsen. Vad handlar Bibeln egentligen om? Hur kan vi tolka den? Hur kan den påverka mig i vardagen? Inga frågor är för stora eller för små. Vi samtalar mycket och hjälper varandra att förstå.

Efterföljelse

Vi delar livet med varandra. Berättar om vad vi går igenom just nu och samtalar om hur allt det där vi läst om blir verklighet i våra liv. Hur följer jag Jesus i alla små och stora saker i livet. Vi pratar om pengar, sex, sociala medier, helgelse, bön och läser några riktigt bra böcker.

Rättvisa 

För att Guds hjärta pulserar för de svagaste och de som är förtryckta så vill vi undervisa om miljö och rättvise-frågor. Hur ser världen ut egentligen och hur kan en påverka och vara med och förändra? Vi pratar om miljö, feminism, våld, politik, krig och konflikter.  


Inför Hans ansikte 

Ett pass där vi övar oss på att vara inför Herren i tillbedjan. Vi gör det på massa olika sätt. Ibland genom att gå på pilgrimsvandring eller paddla kanot, ibland genom att göra kollage eller hålla på med lera. Vi gör olika saker 0% för att prestera men helt och fullt för att uttrycka vår tillbedjan och våra känslor med händerna och hjärtat.

Mission

Mission och församlingsplantering – För att det måste ut någonstans. Allt det där som bor i oss och all kärlek vi fått uppleva. Vi lär oss om Guds hjärta för världen, mission i historien och idag, kulturaspekter och församlingsplantering- hur man kan leva för andra i Sverige och världen idag 2018. 

Tillbedjan

Vi tillber förstås tillsammans. Också genom sång och musik.


Kreativitet

Vi får testa på olika kreativa uttryckssätt. Musik, konst och digital gestaltning. Vi väljer ett spår som vi vill fördjupa oss i och 

Gudsbild

Vem är Gud och vilka bilder har jag av Honom som kanske behöver förändras? Vi pratar om vem Gud är och vilka olika egenskaper Han har.

Självbild

Vi jobbar med vilka bilder vi har av oss själva. Är de sanna? Var har vi vår identitet? Går det att förändra osunda självbilder och hur lever en sitt liv och är sann mot sig själv?

Rörelse

Vi rör på oss! För att kroppen är till för att röra sig. Och vi gör det på olika sätt, testar på olika träningsformer och kopplar ihop rörelsen till tillbedjan. Kan jag tillbe Gud med min kropp?

 

Livssamtal

Under läsåret ges möjlighet att ha regelbundna och enskilda samtal med en av kursens lärare om de frågor som du för tillfället funderar över och brottas med. Här pratar vi om vad Gud gör och hur vi kan upptäcka Gud i allt det som är vårt liv.

Övriga ämnen

Andra ämnen som ingår i kursen är: själavård, andaktsmetodik och homiletik, praktik eller resa (1 ½ vecka), retreat-dagar, bönedagar, pilgrimsvandring och äventyrsdagar.