Bibel & Efterföljelse

Bibel – Ämnen

Bibelkunskap

I Bibelkunskapen går vi igenom hela bibeln. Syftet är att du ska få en grundläggande kännedom om de olika bibelböckerna och deras budskap. Tillsammans jobbar vi med texterna, tolkar och sätter in dem i sitt sammanhang. Vi ställer frågor som ”vad betydde texten för de ursprungliga läsarna” och ”vad betyder texten för oss idag”? Vi försöker förstå hur vi kan praktisera bibelns budskap i församlingsgemenskapen och i våra egna liv. Gästföreläsare kommer på besök och ger oss ytterligare fördjupad kunskap. När året är slut kommer du att ha läst hela bibeln från pärm till pärm.

Troslära

I trosläran pratar vi om den kristna trons grunder. Vi söker svar på frågor som: Vad betyder treenigheten? Varför var Jesus tvungen att dö? Vad har uppståndelsen med världen att göra? Vem är den helige Anden?
I trosläran går vi igenom Bibelns berättelse i dess fem akter. Vi pratar om hur berättelsen hänger ihop och vad den har med våra liv att göra samt hur kristna genom historien har tolkat och levt Bibeln. Tillsammans brottas vi med och förundras över frågor kring vem Gud är, vad vi är skapade till och vad hela universum har som slutmål. Vi analyserar film som berör de frågor vi tar upp under lektionerna.Gästföreläsare besöker oss under året och undervisar i specifika ämnen. Stor vikt läggs vid den egna bearbetningen så att undervisningen kan landa i ens eget liv.

Lärjungaskap

Här gräver vi i frågor som rör konkret lärjungaskap och efterföljelse i vardagen. Vi pratar om ärlighet i relationen till Gud, bön, heliga vanor, andens gåvor, förlåtelse och beroende av Gud. Vi samtalar om lidande, Guds hopp, betydelsen av gemenskap, hur vi berättar om Jesus för andra och mycket mer.

Mission och församlingsplantering

Detta ämne fokuserar vi på hur församlingens missionsuppdrag kan se ut i både Sverige och i världen. Att följa Jesus innebär även att upptäcka och präglas av hans hjärta för världen och hitta sin roll i Guds mission.

Under hösten brottas vi med Bibelns perspektiv på mission och Guds hjärta för mission (missionsteologi), och våren kommer mer fokus ligga på t.ex. kulturförståelse och religionsmöten. Undervisningen blir också mer konkret kring hur man planterar en församling och hur man förbereder sig för mission. Vi fokuserar även på hur man kan forma en missionell församling och hur mission i ett mångkulturellt, mångreligiöst och globalt samhälle kan ta sig uttryck.

Livssamtal

Under läsåret ges möjlighet att ha regelbundna och enskilda samtal med en av kursens lärare om de frågor som du för tillfället funderar över och brottas med. Här pratar vi om vad Gud gör och hur vi kan upptäcka Gud i allt det som är vårt liv.

Övriga ämnen

Andra ämnen som ingår i kursen är: själavård, andaktsmetodik och homiletik, praktik eller resa (1 ½ vecka), retreat-dagar, bönedagar, pilgrimsvandring och äventyrsdagar.

Något som är ganska unikt på Liljeholmens bibelskola är att kursdeltagarna i mindre grupper tillsammans läser igenom Bibeln högt under året. Detta tar tid men många är väldigt tacksamma att man faktiskt har läst hela Bibeln från pärm till pärm. Efter året på Liljeholmens bibelskola kan du verkligen säga: Jag vet vad som står i Bibeln!