Bibel Liljeholmen

Bibel – Utanför skoltid

Många olika aktiviteter och påhitt avlöser varandra på bibelskolan. De flesta håller kursdeltagarna själva i, till exempel innebandyturnering, stick-stuga, poesiklubb, Baluba, bönenatt, dans, konserter, pingisturnering, foto, Didache-grupp, lovsångskvällar och så vidare. En kväll i veckan är det ”Öppen scen” då alla får framföra vad man vill.

Det är också vanligt att deltagarna på Liljeholmen själva ordnar med gruppträning.

På Bibelkursen har vi bönegrupper en gång i veckan, där också deltagare från andra kurser inbjuds att vara med. Vi firar även nattvard varannan vecka.