Nyheter

Nyheter

NYHETER


Internat viktigt på folkhögskolor

NYHETER. Av:

tre_i_soffanDe senaste åren har andelen av folkhögskolans deltagare som bor på internat minskat. Det visar Folkbildningsrådets kartläggning av folkhögskolornas internat.

Av landets 150 folkhögskolor är det 107 som erbjuder boende på internat. Att bo på internat under tiden man studerar på folkhögskola brukar ses som en viktig del av upplevelsen. Där integreras de olika livssfärerna: boende, arbete/studier och fritid och internaten blir en viktig del av unga människors socialisering och utveckling.

Folkbildningsrådets kartläggning ”Lärande boende?” visar att det har skett förändringar i deltagarkollektivet och att det numera är större skillnad mellan internat- och externatdeltagare.

– Folkhögskolans deltagare är mycket positiva till sina studier. Kartläggningen visar att internetdeltagarna är än mer positiva än externatdeltagarna. Alltså har internaten ett mervärde för dem som bor där, säger Kerstin Mustel som gjort kartläggningen. Men den skillnad som finns mellan internat- och externatdeltagare kan också påverka resultatet.

Kartläggningen visar att deltagarna på internaten är yngre och går på folkhögskola för att de är intresserade av speciella kurser, som musik, teater, design med mera. Sedan finns det rätt många som har behov av särskilt stöd.

Externatdeltagarna är äldre, har ofta familj och går i högre grad på folkhögskola för att skaffa sig behörighet. Många av dem bor i städer och för dem passar inte internaten på landsbygden.
En utmaning med att driva ett internat är att det kostar mycket pengar och kartläggningen visar att internatdeltagarna inte kommer om det inte är bra standard.

– Nu har man högre krav än tidigare. Deltagarna vill ha eget rum med dusch, toa, internetuppkoppling och tv, säger Kerstin Mustel.

Hennes intervjuer med rektorer visar att man inte har råd att låta internaten stå tomma utan folkhögskolorna breddar verksamheten för att få finansiering.

– Man jagar inkomster och ordnar dagkonferenser, har vandrarhem och sommarkurser. Men internaten är betydelsefulla för många unga. Där möts människor med helt olika erfarenheter. Internatet ger ett vidare perspektiv på livet, säger Kerstin Mustel.

www.folkbildning.se kan du läsa mer och även ladda hem rapporten.