Nyheter

Nyheter

NYHETER


Servicechef 100%

Vi söker en servicechef på 100% som skall arbeta i team med rektor och biträdande rektor och bilda en skolledningsgrupp.

Servicechefen leder och fördelar arbetet på servicesidan som innefattar kök, vaktmästeri, lokalvård och internat. Erfarenhet av personalansvar är meriterande och vi ser gärna att du har utbildning i HR-frågor. Servicechefen behöver ha god kunskap om skolverksamheten och deltar därför även i möten med kursdeltagare och lärare.

Under namnet Liljeholmen Herrgård marknadsför vi konferenser, boende, mat, vandrarhem, uthyrningar av olika slag. Servicechefen är ansvarig för kundkontakter och bokningar och vi tror att du vill vara en god ambassadör för Liljeholmen. Liljeholmen Herrgård startade för drygt tre år sedan. Vi ser en fortsatt stor potential i denna verksamhet och vill att du är drivande i den utvecklingen. I arbetet ingår kvälls- och helgarbete.

Vi vill att du delar Liljeholmens mål och värdegrund.

Tillträde till tjänsten är 1 januari 2015 med en inskolningsperiod, enligt överenskommelse, under delar av hösten 2014.

För mer information angående tjänsten kontakta rektor Daniel Bjurhamn, daniel.bjurhamn@liljeholmen.nu eller 0739-155 255

Facklig representant för Vision är Berit Borén, berit.boren@liljeholmen.nu

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj via e-post till daniel.bjurhamn@liljeholmen.nu

Bifoga sedvanliga handlingar och gärna två referenspersoner.

På Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa och i vår filial i Skäggetorp finns 150 kursdeltagare förutom en stor mängd dagliga gäster och konferensbesökare. Skolan startade 1952 och är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK). Som skola och som personal är vi en del av det kristna uppdraget i världen. Vi tror att Gud, människan och naturen hör samman i en helhet och att varje människa har ett unikt värde.


Högt söktryck till flera kurser

I år är söktrycket ovanligt högt på flera av kurserna som Liljeholmens folkhögskola erbjuder. Inte minst är intresset högt för Diakoniutbildningen och Bibelkursen.

SkulpturLängtar efter att göra skillnad

I en tid med mer och mer sekularisering verkar intresset för kurser som är kopplade till tron på Jesus öka. På Liljeholmens folkhögskola har man till diakoniutbildningen fått 58 sökande på 22 platser.

”Många som söker sig till Liljeholmen längtar efter att få göra en insats i världen och för andra”, förklarar en engagerad Annika Lager Watros, kursföreståndare på diakoniutbildningen. ”Många ser vårt samhälles fattigdom i form av lidande och psykisk ohälsa och vill hjälpa andra. Man längtar efter en kyrka som gör att människor blir sedda och som ger hopp.”

Miljö & rättvisa

Även på kursen Bibel & Efterföljelse märks ett ökat engagemang och många sökande. Detta är en ettårig kurs där fokus ligger på den röda tråden genom Bibeln och hur Bibelns budskap kan påverka vår efterföljelse av Jesus idag. Kursen har två profiler: Miljö & Rättvisa samt Lovsång.

”Till kursen söker sig många unga som drivs av en längtan om en bättre värld”, förklarar bibelläraren Andreas Bernberg. ”Inte minst är det många som lockas vår profil Miljö & Rättvisa där vi berör allt från hur vi ska ta hand om den jord vi fått att förvalta och fredsfrågor till hur vi kan engagera oss för ett humanare samhälle för t.ex. papperslösa och andra som lever i fattigdom, främlingskap och utanförskap.”

Här finns en pdf där du kan läsa hela texten i sin helhet. Pressmeddelande Högt intresse för kurser om Jesus


Lärare i måleri/bild, 50-75%

Vi söker lärare till våra konstutbildningar. Vi tror också att du vill gå in som kursföreståndare för konstutbildningarna. Initiativrikedom och vilja att vara med och utveckla verksamheten är därför förmågor som vi prioriterar.

Tillträde januari 2015 men med möjlighet att gå bredvid nuvarande lärare under viss del av höstterminen. Tjänsten omfattar undervisning i komposition, måleri, metoder och tekniker samt kursledarskap.

Den som söker tjänsten bör ha ett stort mått av social kompetens och trivas i samvaron med unga vuxna. Folkhögskolelärarlinjen eller annan pedagogisk utbildning/erfarenhet är liksom egen konstnärlig verksamhet meriterande.

För kursupplägg kontakta
Kursföreståndare Lars Thostrup, 070-516 68 33, lars.thostrup@liljeholmen.nu

För övergripande frågor kontakta
Rektor Daniel Bjurhamn, 0739-155 255, daniel.bjurhamn@liljeholmen.nu

Facklig företrädare (SFHL) Jan Hultman jan.hultman@liljeholmen.nu

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj via e-post till daniel.bjurhamn@liljeholmen.nu

Bifoga sedvanliga handlingar och gärna två referenspersoner.

På Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa och i vår filial i Skäggetorp finns 150 kursdeltagare förutom en stor mängd dagliga gäster och konferensbesökare. Skolan startade 1952 och är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK). Som skola och som personal är vi en del av det kristna uppdraget i världen. Vi tror att Gud, människan och naturen hör samman i en helhet och att varje människa har ett unikt värde.