Nyheter

Nyheter

NYHETER


95% nöjda med året på Liljeholmen

NYHETER. Av:
85% av de som studerar på folkhögskola är nöjda med sin utbildning. En hög siffra kan tyckas, men på Liljeholmens folkhögskola uttrycker 95% av samtliga studerande att jag är nöjd med utbildningen.

 

SAMSUNG DIGITAL CAMERARikstäckande undersökning på folkhögskolor

I dessa skolavslutningstider har en rikstäckande enkät gjorts bland 6421 personer som studerar på folkhögskola under läsåret. Av de svarande är 191 personer deltagare på Liljeholmens folkhögskola. Resultatet mäts inom många områden och ett av områdena är hur väl utbildningen uppfyller de mål som deltagarna har.

Även när frågan ställs om studierna på folkhögskola har varit meningsfulla för mig är siffran hela 96%. Detta är tio procentenheter över det redan höga riksgenomsnittet.

 

En skolform som fungerar väl

En av dem som uttrycker denna åsikt är Caroline Sandström som läser på Liljeholmens folkhögskola i Skäggetorp: ”Det är ett lugnare tempo än på vanliga gymnasiet, men man lär sig mer och snabbare. Pressen av att inte behöva ha prov gör att man på något sätt lär sig bättre… konstigt men sant. Jag har blivit gladare som person av att gå här, det har gett mig mycket bättre självkänsla.”

”Med detta resultat är det lite förvånande att folkhögskola som utbildningsform inte får större utrymme i media” säger Johannes Stenberg, kommunikatör på Liljeholmens folkhögskola engagerat. ”För många blir året på folkhögskola livsviktigt och ger en andra chans till dem som aldrig klarade den press som ofta kännetecknar svensk gymnasieskola.”

 

Liljeholmens folkhögskola är belägen i Rimforsa, söder om Linköping men har även kurser i Skäggetorp, Linköping och andra delar Sverige. Utöver kurser som berör tro & livsåskådning finns Allmänna kurser, Konstskola och Musiklinje med fler olika inriktningar.


Musiklinjen – några platser kvar!

NYHETER. Av:

KlassiskJust nu finns det några platser kvar på några av Musiklinjens inriktningar:
– klassiskt gitarr
– musikproduktion
– baryton (vokalgrupp)

Välkommen att söka dessa platser!

 

För mer information kontakta Kenneth Berrio Garcia eller Jonas Ottosson

Du kan ringa till Liljeholmens växel: 0494-797 00