Nyheter

Nyheter

NYHETER


Arbetslösa ungdomar studerar nu vidare

I Linköpingsstadsdelen Skäggetorp har många ungdomar lämnat ett liv i arbetslöshet för fortsatta studier på folkhögskola. Att unga motiveras att lämna utanförskap och istället skaffa sig gymnasiebehörighet kan få stor betydelse för framtiden. 

Ungdomsarbetslösheten fast på höga nivåer

Enligt statistik från SCB var 163 700 ungdomar mellan 15-24 år arbetslösa under maj 2014. Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till 25,1 procent. Dessa mörka siffror lyfts ofta fram i media – och detta med rätta då problemen verkligen är stora!

Att dessa problem är extra stora i Linköpingsstadsdelen Skäggetorp har också uppmärksammats i media ett flertal gånger. Inte minst har unga killar ”hamnat utanför samhällets radar” och fastnat i ett utanförskap.

Unga motiveras att studera vidare

Men även om problem är stora finns det ljus i mörkret. Sedan 2010 pågår ett arbetsmarknadsprojekt mellan folkbildningen och Arbetsförmedlingen. Genom en tre månader lång Studiemotiverande folkhögskolekurs motiveras arbetssökande till studier.

En de skolor som bedriver dessa kurser är Liljeholmens folkhögskola som har lokaler i just Skäggetorp. Av de som valt att läsa dessa kurser de senaste 4 kurstarterna har inte mindre än 76.5% har fortsatt läsa på Allmän kurs för att få gymnasiebehörighet. Utöver denna höga siffra har flera fortsatt till andra studier som passade dem bättre, kockutbildning, svetsutbildning och komvux.

Denna siffra kan jämföras med genomsnittet bland de folkhögskolor som bedriver kursen. Av deltagare som gått en studiemotiverande kurs har 38 procent studerat vidare inom ett år och 14 procent har fått arbete ett halvår efter avslutad kurs.

Folkhögskolan erbjuder en andra chans

”Flera av dem som studerar uttrycker också skolformen som folkhögskolor kan erbjuda gjort en stor skillnad i deras liv”, förklarar Johannes Stenberg, kommunikatör på Liljeholmens folkhögskola. ”Flera som tidigare inte lyckades i skolan av olika anledningar har nu fått en ny chans i livet tack vare dessa kurser. Vinsten för dessa individer och samhället i stort ska verkligen inte underskattas!”

Liljeholmens folkhögskola är belägen i Rimforsa, söder om Linköping men har även kurser i Skäggetorp och andra delar Sverige. Utöver kurser som berör tro & livsåskådning finns Allmänna kurser, Konstskola och Musiklinje med fler olika inriktningar.