Nyheter

Nyheter

NYHETER


Mångkultur & Integration – Lars & Margareta Mörling

Denna endagskurs riktar sig till alla som möter människor av annan kulturell eller religiös bakgrund.
 
Tid och plats:

16 januari 2019, Liljeholmens folkhögskola
  • Margareta kl 10.40-12.30 Färgresan
  • Lars kl 13.30-15.00 Den mångkulturella församlingen
 
Kursen ingår i Liljeholmens diakoniutbildning och bibelkurs och har arrangerats under flera år.
 
Anmälan
senast 11 januari
0494-797 00