Nyheter

Nyheter

NYHETER


Julkonsert i Tjärstad kyrka

Varmt välkommen till Liljeholmens årliga julkonsert.

I år bjuder deltagare från musiklinjen på en stämningsfull julkonsert i Tjärstad kyrka. Här får du lyssna till musik framförd av Liljeholmens körer, mindre ensembler och solister från musiklinjen.

Datum & Tid: Onsdag 18 december, kl 18.30

Det är fri entré. Välkommen!


Allmän kurs – nytt intag den 13 januari

Den 13 januari börjar en ny termin på Allmän kurs – både i Linköping och i Rimforsa. I Rimforsa finns även platser tillgängliga på internatet. Filialen i Linköping är enbart en dagfolkhögskola.

Både i Rimforsa och i Linköping kan man läsa på såväl grundskolenivå som på gymnasienivå.

Mer information om Linköping och Rimforsa finns här.


Högt söktryck på Själavårdskursen

Sista ansökningsdag för Själavårdskursen har nu passerat och vi kan konstatera att det kom in 55 ansökningar. Vi gläds åt att kursen fortsätter fylla sitt syfte och att många tränas i att bättre bli en medvandrare.

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på deltid om själavård i församling och samhälle. Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet själavård och som har någon erfarenhet av själavårdssamtal. Den ger tillfälle till både teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap.

Här finns flera berättelser från deltagare som gått kursen