Deltagare berättar

Allmän kurs

Anna-Lena Hallkvist – Själavårdsutbildningen“Själavårdskursen på Liljeholmen har gett mig en bra grund och många bra redskap i mötet med de människor som jag har runt omkring mig. Det har varit flera praktiska övningar på kurstillfällena och många bra böcker att läsa vilket jag uppskattat. Tiden under den här kursen har också inneburit att jag själv har utmanats som person och det jag själv bär med mig i min egen ryggsäck. Lärare och medstudenter har varit fantastiska bollplank i min egen inre resa under de här åren.”

Anna-Lena Hallkvist, pastor och utlandsarbetare