Julkonsert i Tjärstad kyrka

Varmt välkommen till Liljeholmens årliga julkonsert.

I år bjuder deltagare från musiklinjen på en stämningsfull julkonsert i Tjärstad kyrka. Här får du lyssna till musik framförd av Liljeholmens körer, mindre ensembler och solister från musiklinjen.

Datum & Tid: Onsdag 18 december, kl 18.30

Det är fri entré. Välkommen!


Allmän kurs – nytt intag den 13 januari

Den 13 januari börjar en ny termin på Allmän kurs – både i Linköping och i Rimforsa. I Rimforsa finns även platser tillgängliga på internatet. Filialen i Linköping är enbart en dagfolkhögskola.

Både i Rimforsa och i Linköping kan man läsa på såväl grundskolenivå som på gymnasienivå.

Mer information om Linköping och Rimforsa finns här.


Högt söktryck på Själavårdskursen

Sista ansökningsdag för Själavårdskursen har nu passerat och vi kan konstatera att det kom in 55 ansökningar. Vi gläds åt att kursen fortsätter fylla sitt syfte och att många tränas i att bättre bli en medvandrare.

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på deltid om själavård i församling och samhälle. Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet själavård och som har någon erfarenhet av själavårdssamtal. Den ger tillfälle till både teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap.

Här finns flera berättelser från deltagare som gått kursen


Nyfiken på – kostnadsfria föreläsningar för daglediga

Du är varmt välkommen att deltaga i Nyfiken på – en fortbildning i Ryttargårdskyrkan i Linköping för daglediga och pensionärer, anordnad av Liljeholmens folkhögskola i samarrangemang med Ryttargårdskyrkan.

Målet med fortbildningen är att tillvarata din nyfikenhet och ge dig kunskaper inom en rad olika ämnen tillsammans med andra öppna och positiva deltagare. Till varje tillfälle har vi inbjudit en föreläsare. Efter föreläsningen reflekterar och diskuterar vi ämnet tillsammans och tar en enkel fika. 

Det krävs inga förkunskaper för att deltaga. Var och en av deltagarna är en viktig resurs som genom sitt deltagande berikar diskussionerna.

Föreläsningen startar kl 13 och pågår cirka en timme varefter vi diskuterar och fikar tillsammans. Föreläsningarna är gratis, fika betalar deltagarna själv.

 

Hur bemöter man en demenssjuk person? 

29/11 (torsdag, 13:00)

Inga-Lena Svahn Wellerfors utbildare med lång erfarenhet av arbete med demenssjuka personer.

 


Liljeholmens Vårfester 2018

Fredag 25 maj

18.00 Releaseparty Singer-songwriters och musikproducenter, gymnastiksalen, Liljeholmen 

 

Lördag 26 maj

13.00 Konsert Jazzmin, gymnastiksalen

14.00 Konsert Jazzkaban, gymnastiksalen

15.00 Vernissage  Konstskolan, Forum

Fikaförsäljning i Forum

16.00 Konsert     Vokalgruppen Incontro, gymnastiksalen

 

Tisdag 29 maj

19.00 Konsert       Syncopatience och Diligent Swing  i studion, Liljeholmen

 

Fri entré till samtliga konserter!


Gustav Hällegårdh, Musikproduktion

Är du nöjd med att du sökte till Musikproduktion?

Verkligen! Det är lite ouppstyrt, vilket är negativt ibland, men samtidigt bra för så är livet. Man får bara lösa det. Här finns inga lärare som jagar en utan man får ta ansvar själv.

Vem rekommenderar du att söka till Musikproduktion?

Det passar för den som vill förstå tekniken bakom och som vill få stort utrymme för skapande. Det passar den som vill ha bredd från både livekonsert, studioinspelning och även spela in eget.

Hur är Liljeholmen som skola?

Det är en mysig skola med mycket personlighet.

Vad är det bästa med Musiklinjen?

Det är fritt! Du uppmuntras göra eget och att göra mer än det som är obligatoriskt. Du får också det lärarstöd som du vill.


Pionjärträning

#pionjärträning

#pionjärträning är till för alla som skulle kunna tänka sig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. Under tre tillfällen får du träning av erfarna församlingsplanterare innan du ger dig in i ett pionjärprojekt.

#pionjärträning vänder sig till alla som skulle kunna tänka sig att dela evangeliet med andra och göra dem till lärjungar i en ny gemenskap. Du kanske har funderat på hur det skulle vara att nå ut med evangeliet om Jesus på ett nytt sätt, utmanas av att vara med i en missionell församling, eller brottas med kallelsen att starta en ny gemenskap eller församling? Eller kanske har du en grupp människor omkring dig som du lett till tro, men har svårt att införliva i din nuvarande församlingsgemenskap? Denna träning också för församlingsledningar som vill tränas själva eller vara sändande genom att stötta de som går.

#pionjärträning består av tre träningstillfällen på Liljeholmens folkhögskola i Skäggetorp. Du får undervisning och träning av erfarna församlingsplanterare på några av de områden du behöver ha koll på innan du ger dig in i ett pionjärprojekt eller en församlingsplantering.

När?#pionjärträning2016_kvadrat_highres

Tre stycken helgträffar fredag – lördag under 2016-2017

 • 28-29/10 2016
 • 3-4/2 2017
 • 31/3-1/4 2017

Upplägg

 • Vi kommer att ha träffarna i Liljeholmens folkhögskolas lokaler i Skäggetorp men personer från olika församlingsplanteringar kommer att bjudas in.
 • Varje träff genomsyras av tillbedjan, bön och förbön

Kostnad och anmälan

Priset för kursen är 995 kronor vilket inkluderar fika, mat och undervisning. Litteratur, resor och boende bekostas av studenten. Gratis boende i hem kan ordnas. Anmälan senast den 14 oktober till magnus.alphonce@efk.se

Kursinnehåll

Du kommer att möta församlingsplanterare och pastorer från Linköping och några gäster. Bland andra Johannes Stenberg, Magnus Alphonce, Cahtrine Nygren och Eleonore Gustafsson.

 1. Sverige som missionsfält. – Den missionerande Guden, missionsutmaningen och varför vi behöver plantera församlingar i Sverige.
 2. Vad kallar Gud dig att plantera? –  Vad är en församling? Hur planteras den och hur kommer den att se ut?
 3. Evangelisation. Att nå nya människor med evangelium i Sverige idag. Verktyg och strategier.
 4. Strategi för efterföljelse och multiplicering – Att göra människor till lärjungar som gör lärjungar
 5. Församlingsplanteraren – Gåvor, personlighet, attityd och funktion
 6. Ledarskap i församlingsplantering – Tjänande ledarskap, tjänstegåvor och coachning
 7. Utmaningen att överleva som församlingsplanterare – Om att betala priset, prioritera rätt och ta hand om sig själv.
 8. Den andliga kampen – Synd, konflikter, strategisk bön och andlig krigföring

 Mer information

Evangeliska Frikyrkans hemsida kan du läsa mer.


Bill Brolin – Lustfyllt lärande

BillNär jag såg affischen om kursen Livsglädje, så tänkte jag: ”varför inte?”. Jag är oftast dagledig och jobbar mest kvällar och helger.

Att jag började på kursen är ett beslut jag inte ångrar. Förutom den sociala biten, som är helt fantastisk, så har jag fått möjlighet att skaffa nya kunskaper utan också att damma av det jag tidigare läst men som legat och slumrat i godan ro någonstans längst bak i hjärnbalken.

I mitt arbete har jag mycket oregelbundna tider. Kursen ger mig därför också rutin i tillvaron och dessutom en social gemenskap som jag saknar i mitt arbete då jag oftast jobbar ensam.

Jag kan bara rekommendera alla som har möjlighet: Gå den här kursen!


Maria Enblom – Diakoniutbildningen

Maria Enblom - KopiaMitt liv började väldigt dåligt, och vände först efter tonåren. Sedan dess har jag haft det bra, men mitt hjärta för de ”tilltufsade” har alltid bultat hårt. I min hemförsamling har jag därför länge varit engagerad i recovery-grupper och själavård.

När jag började på diakoniutbildningen, kände jag från första dagen att jag hamnat rätt. Trots lång akademisk utbildning, som stundtals var spännande och utvecklande – måste jag säga att själva upplägget på diakoniutbildningen är det mest stimulerande jag varit med om – i utbildningsväg.

Genom att bolla ny kunskap med min arbetsgrupp varje vecka, känner jag att det jag lär mig på diakoniutbildningen får slå rot i verkligheten.

Jag trivs som fisken i vattnet!


Högt söktryck till flera kurser

I år är söktrycket ovanligt högt på flera av kurserna som Liljeholmens folkhögskola erbjuder. Inte minst är intresset högt för Diakoniutbildningen och Bibelkursen.

SkulpturLängtar efter att göra skillnad

I en tid med mer och mer sekularisering verkar intresset för kurser som är kopplade till tron på Jesus öka. På Liljeholmens folkhögskola har man till diakoniutbildningen fått 58 sökande på 22 platser.

”Många som söker sig till Liljeholmen längtar efter att få göra en insats i världen och för andra”, förklarar en engagerad Annika Lager Watros, kursföreståndare på diakoniutbildningen. ”Många ser vårt samhälles fattigdom i form av lidande och psykisk ohälsa och vill hjälpa andra. Man längtar efter en kyrka som gör att människor blir sedda och som ger hopp.”

Miljö & rättvisa

Även på kursen Bibel & Efterföljelse märks ett ökat engagemang och många sökande. Detta är en ettårig kurs där fokus ligger på den röda tråden genom Bibeln och hur Bibelns budskap kan påverka vår efterföljelse av Jesus idag. Kursen har två profiler: Miljö & Rättvisa samt Lovsång.

”Till kursen söker sig många unga som drivs av en längtan om en bättre värld”, förklarar bibelläraren Andreas Bernberg. ”Inte minst är det många som lockas vår profil Miljö & Rättvisa där vi berör allt från hur vi ska ta hand om den jord vi fått att förvalta och fredsfrågor till hur vi kan engagera oss för ett humanare samhälle för t.ex. papperslösa och andra som lever i fattigdom, främlingskap och utanförskap.”

Här finns en pdf där du kan läsa hela texten i sin helhet. Pressmeddelande Högt intresse för kurser om Jesus