Nyheter

Nyheter

Diakoni- och själavårdsutbildningarna lockar mitt i livet


Publicerat i NYHETER, av Liljeholmen

På diakonutbildningen på Liljeholmens folkhögskola, med Evangeliska frikyrkan som huvudman,­ ser de erfarenhet och ålder som en positiv faktor i utbildningen.

– Ja, helt klart. Deras egna livserfarenheter är en stor kunskapsresurs, säger Annika Lager Watrous, kursföreståndare för den diakonala kursen.

Och antal sökande har ökat till diakonutbildningen. Annika Lager Watrous uppger att hon ser ett större diakonalt och socialt intresse hos församlingarna.

– Många ser själavårdskursen som ett kompletterande av det som de redan håller på med. De ser att det finns ett behov av själavård i exempelvis skola, vård och omsorg, säger Rosie Gard, kursföreståndare för själavårdskursen.­ ­

Läs hela artikeln på Dagen.se

Läs mer om Diakoniutbildningen. Start HT-15, sista ansökan 1 april

Läs mer om Själavårdsutbildningen. Start VT-16, sista ansökan 1 oktober

dk