Nyheter

Nyheter

Förslag i vårbudgeten om extra platser på folkhögskola


Publicerat i NYHETER, av

vårbudgetIdag presenterade regeringen vårbudgeten. Där föreslås en satsning på 750 nya platser på folkhögskola. Från och med 2016 vill man tillföra ytterligare motsvarande 2 000 platser.

Regeringen skriver i vårbudgeten att ”Sverige behöver ett kunskapslyft. Fler unga måste påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och fler vuxna måste ges möjlighet till omskolning och vidareutbildning i vuxenutbildning, högskola och folkhögskola.”

Regeringen föreslår en satsning på 750 nya platser på folkhögskola. Folkbildningsrådet kommer att fördela 45 miljoner till extra platser på folkhögskola under 2015. Från och med 2016 vill regeringen tillföra ytterligare medel motsvarande 2 000 platser.

– Det är positivt att regeringen håller fast vid sitt ursprungliga budgetförslag och satsar på folkhögskolan, säger Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Läs hela artikeln på Folkbildningsrådets hemsida.