Nyheter

Nyheter

Högt söktryck till flera kurser


Publicerat i NYHETER, av Johannes Stenberg

I år är söktrycket ovanligt högt på flera av kurserna som Liljeholmens folkhögskola erbjuder. Inte minst är intresset högt för Diakoniutbildningen och Bibelkursen.

SkulpturLängtar efter att göra skillnad

I en tid med mer och mer sekularisering verkar intresset för kurser som är kopplade till tron på Jesus öka. På Liljeholmens folkhögskola har man till diakoniutbildningen fått 58 sökande på 22 platser.

”Många som söker sig till Liljeholmen längtar efter att få göra en insats i världen och för andra”, förklarar en engagerad Annika Lager Watros, kursföreståndare på diakoniutbildningen. ”Många ser vårt samhälles fattigdom i form av lidande och psykisk ohälsa och vill hjälpa andra. Man längtar efter en kyrka som gör att människor blir sedda och som ger hopp.”

Miljö & rättvisa

Även på kursen Bibel & Efterföljelse märks ett ökat engagemang och många sökande. Detta är en ettårig kurs där fokus ligger på den röda tråden genom Bibeln och hur Bibelns budskap kan påverka vår efterföljelse av Jesus idag. Kursen har två profiler: Miljö & Rättvisa samt Lovsång.

”Till kursen söker sig många unga som drivs av en längtan om en bättre värld”, förklarar bibelläraren Andreas Bernberg. ”Inte minst är det många som lockas vår profil Miljö & Rättvisa där vi berör allt från hur vi ska ta hand om den jord vi fått att förvalta och fredsfrågor till hur vi kan engagera oss för ett humanare samhälle för t.ex. papperslösa och andra som lever i fattigdom, främlingskap och utanförskap.”

Här finns en pdf där du kan läsa hela texten i sin helhet. Pressmeddelande Högt intresse för kurser om Jesus