Deltagare berättar

Del

Johan Cederberg – KonstskolanPå Liljeholmen får man tid att utvecklas, koncentrera sig till hundra procent och riktigt gotta ner sig i konsten.
Johan Cederberg KonstskolaJag kom till skolan med öppet sinne och det blev bättre än förväntat. Man får prova allt!
Alla elever kommer med olika kunskap och från olika bakgrund och vi inspireras av varandra och hittar nya spännande sätt att arbeta på.
Att bo på internatet gör att all koncentration under året går till konsten och gör det enkelt att gå och jobba när man vill på dygnet.
Att gå här är en investering i sig själv.