Deltagare berättar

Allmän kurs

Karem Ezzalden – Allmän kurs Rimforsa


Publicerat i Allmän - Deltagare berättar, DELTAGARE BERÄTTAR, av Liljeholmen

Jag trivs bra på Liljeholmen eftersom man har möjlighet att vara med och bestämma om nästan allting, t ex i vilken takt vi ska studera.

Man kan få mycket extra hjälp här. Trots våra olika förutsättningar ges vi alla möjlighet att lyckas med våra studier.

För oss som inte har svenska som modersmål är det jättebra att få vara på en plats där det är god gemenskap som ger möjlighet att prata med svenskar.