Deltagare berättar

Allmän kurs

Karin Klintenberg – SjälavårdsutbildningenKarin Klintenberg webJag hade nog inte kunnat tro att utbildningen skulle beröra, väcka och utmana mig på det sättet som dess innehåll har gjort. Jag vill liksom göra ”high-five” med Gud.

Det går inte lämnas oberörd i mötet med andra människor, det bara är så. Mina kurskamraters tankar, känslor, erfarenheter och personligheter har format och berikat mig på ett sätt som jag inte hade velat vara utan. Att få ta del av undervisning och litteratur som jag både enskilt och tillsammans med mina kursare får bearbeta och processa är enormt berikande på många sätt!

Jag skulle nog vilja säga att upplägget och innehållet på utbildningen i sig har varit själavårdande. Det är en bra miljö för att växa och mogna i just det ämne som utbildningen berör.