Deltagare berättar

Diakoni – Deltagare berättar


Richard Holmgren – Diakoniutbildningen, Liljeholmens folkhögskola

Rickard Holmberg Diakoni webJag har länge känt att jag skulle vilja arbeta mer helhjärtat för Guds rike. Men eftersom jag under hela mitt vuxna liv haft problem med psykisk ohälsa har jag inte velat göra allvar av min dröm, för jag har tänkt att man måste vara hel själv för att kunna hjälpa andra att bli hela. För att ändå få en förändring i mitt liv anmälde jag mig till Diakoniutbildningen på Liljeholmen våren -16, och blev antagen.

Nu har jag gått här en termin och det har verkligen varit positivt för mig. Det är helande att vara i den vackra miljön på skolan, umgås med kärleksfulla människor och delta i undervisning som gör att du lär känna dig själv och Gud bättre och växer som människa.

Den första terminen har varit intensiv och mycket givande och det märks att det finns en tanke bakom kursupplägget. Lärarna är erfarna, engagerade och mycket stöttande. Eftersom vi studerar på distans är studiegruppen en viktig pusselbit, en mindre grupp där man jobbar med alla gruppuppgifter som ska göras mellan kurstillfällena, hjälper varandra och ventilerar olika frågor.

Jag är inte säker på vad utbildningen kommer att leda till för min del, men det spelar inte så stor roll. Jag känner redan att utbildningen gör mig gott och jag tackar därför Gud för att han öppnade den här dörren åt mig.


Therese Sidestam – Diakoniutbildningen

Therese Sidenstam webJag är i grunden utbildad beteendevetare och jobbar idag som handläggare inom en statlig myndighet. Den stora flyktingströmmen som nådde vårt land hösten 2015 kom att förändra mig och skaka om mig rejält. Jag ville göra något åt den längtan som länge funnits inom mig och det gjorde jag genom att söka in till Diakoniutbildningen på Liljeholmens Folkhögskola. Den här utbildningen har redan gett mig nya infallsvinklar och verktyg i möten med människor och har samtidigt gett mig en biblisk förankring.

Missionen har alltid funnits nära mitt hjärta, inte minst i andra länder där jag och min familj bl.a. besökt ett barnhem i norra Thailand ett antal gånger.

Jag är så tacksam över alla våra lärare som ger så mycket kunskap, värme och klokskap genom att undervisa, vägleda och lyfta oss kursdeltagare.


Mathias Dawidsson – Diakoniutbildningen

image1I många år har jag gått och burit på en längtan att ännu mer få engagera mig i mina medmänniskors liv. Jag tror att denna längtan har genomsyrat mig och mitt liv under dessa år men jag har velat mer.

Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på när jag sökte till Liljeholmens diakonala linje. Vad skulle det innebära för vår familj? Vad skulle det innebära för mig? Vart skulle det ta mig i framtiden? Det enda jag visste var att jag lagt det i Guds hand och att jag förtröstar på det.

Nu läser jag andra året och jag är så otroligt glad att jag har fått möjligheten att fördjupa mig i denna längtan. Genom utbildningen har jag kunnat få en inblick i grunden för diakonalt arbete. Jag har praktiserat på anstalt och sett hur vi som församling och enskilda kan möta ungdomar och vuxna med kriminell problematik. Jag har också kommit i kontakt med diakonalt arbete som bedrivs bland äldre och dementa, vilket legat väldigt långt bort från min vardag som ingenjör inom industrin.

Jag har stora förhoppningar och är förväntansfull inför det sista halvåret på Liljeholmen och på det som kommer efter avslutade studier.

Stort tack till lärare och personal på Liljeholmens folkhögskola som gjort det möjligt för mig att möta min längtan.


Maria Enblom – Diakoniutbildningen

Maria Enblom - KopiaMitt liv började väldigt dåligt, och vände först efter tonåren. Sedan dess har jag haft det bra, men mitt hjärta för de ”tilltufsade” har alltid bultat hårt. I min hemförsamling har jag därför länge varit engagerad i recovery-grupper och själavård.

När jag började på diakoniutbildningen, kände jag från första dagen att jag hamnat rätt. Trots lång akademisk utbildning, som stundtals var spännande och utvecklande – måste jag säga att själva upplägget på diakoniutbildningen är det mest stimulerande jag varit med om – i utbildningsväg.

Genom att bolla ny kunskap med min arbetsgrupp varje vecka, känner jag att det jag lär mig på diakoniutbildningen får slå rot i verkligheten.

Jag trivs som fisken i vattnet!


Gerd Agnebrink – Diakoniutbildningen

Gerd Agnebrink

Jag har gått på diakoniutbildningen på Liljeholmen och det har varit en fantastiskt fin tid. Utbildningen är bred och mer omfattande än jag först trodde. Den spänner över alla åldrar och har gett mig mycket kunskap på många av livets alla områden. Jag ser den som en investering i mitt liv och önskar att jag ska få vara till hjälp för de människor som jag möter. Diakoni – att göra tron synlig genom handling.


Lena Vigart – Diakoniutbildningen

Lena Vigart 026

Jag har alltid jobbat med människor i hela mitt liv och kan inte tänka mig att göra någonting annat. Därför valde jag att gå diakoniutbildningen för att bli bättre rustad i att tjäna och vara till hjälp för människor i olika utsatta situationer.

Det har varit en fantastisk tid på Liljeholmen som har påverkat mig personligen och Gud har skapat i mig någonting nytt likt leran i krukmakarens hand. Att få läsa intressanta och berikande ämnen på diakoniutbildningen och att få komma till Liljeholmens underbart vackra och fridfulla miljö är rekreation för både ande kropp och själ.

Det här är något av det bästa jag har gjort under hela mitt liv!


Maria Wiss – Diakoniutbildningen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tiden på Liljeholmen har varit en tid för mig med nya möjligheter. Det har varit en tid för eftertanke men också för fortsatt utveckling och lärande. Kunskapen som jag fått bär jag med mig vidare i livet som en stor skatt. Har du möjlighet att ta en liten paus mitt i livet eller att slå av på tempot något, vill jag med varmt hjärta rekommendera denna utbildning.


5 deltagare på Diakoniutbildningen

Här får du höra varför Karin Öberg, Anne-Marie Nyström, Karin Engstrand, Johan Ögren och Zohreh Raghebi tycker att Diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola är en bra utbildning.


Ingbritt Stålgren, Örebro

Den diakonala linjen har gett mig många nya verktyg för att arbeta med utsatta människor. Kursen har lett mig på en egen resa till en förståelse för vad som har gjort mig till den jag är. Den har också ökat insikten i vad som formar mina medmänniskor och vikten av hur vi bemöter varandra. Att få göra den resa tillsammans i en grupp där vi lyft många viktiga och djupa frågor har varit enormt utvecklande. ” Vad du har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig.”  Matt 25:40 har definitivt fått en fördjupad innebörd.