Deltagare berättar

Deltagare berättar

Diakoni – Deltagare berättar


Ronnie Svenneryd – Diakoniutbildning

Jag är en person som under mitt liv varit med om många tråkigheter och inte alltid levt som man bör heller för den delen.  Alla dessa livserfarenheter har förberett mig för mitt sanna kall, att med Guds hjälp finnas till för, och att hjälpa människor som har det svårt.

Det vi lär oss på diakoniutbildningen ger mig en otroligt värdefull verktygslåda för att bättre kunna utföra det diakonala arbete som jag brinner så starkt för. Inte nog med det, den gemenskap som finns på skolan är helt fantastisk och man får en unik möjlighet till att reflektera över sig själv, sin tro och om livet i stort.

Jag kan verkligen rekommendera alla som har funderingar på att arbeta diakonalt att söka till Diakoniutbildningen.


Rakel Skoghäll, Diakoniutbildning

Jag är inne på min andra termin och slås gång på gång över vilken otrolig förmån det är att få sitta ner och läsa alla dessa ämnen som diakoniutbildningen innehåller. Ämnen som var för sig är utmanande.

Jag har nog alltid varit en människa som velat finnas till hands för andra. Har på olika sätt varit engagerad i att stötta människor och nu får jag möjlighet att fördjupa mina kunskaper och få redskap till att förhoppningsvis bli ännu bättre på att möta andra människors behov.

Att även få dela denna upplevelse med andra, som också gör denna resa, är stort. För det är verkligen en resa man gör. Både i sig själv och tillsammans med sina kurskamrater.

 

Vad detta kommer att leda till framöver vet jag inte. Det jag vet idag är att jag är så glad över att jag vågade ta steget att hoppa på denna resa. Sen får jag se vart det leder…


Karin Ljunggren, Diakoniutbildning

– Jag har alltid varit intresserad av själavård och diakoni, därför sökte jag till utbildningen, jag ville fördjupa mig mer, berättar Karin Ljunggren som fick tjänstledigt på deltid och tog uppehåll från andra engagemang för att kunna studera.

– Utbildningen har verkligen teman för hela livet. Jag har fått mig många redskap som kommer till användning, i mitt jobb som barnmorska. Inte minst kunskap om våldsutsatta kvinnor.

Efter utbildningen kom Karin att starta en sorgegrupp tillsammans med en diakon i en närliggande församling för att hjälpa sörjande att bearbeta sorg i samband med att närstående gått bort.

– Sorgebearbetning och stöttning är något jag fick en längtan efter att jobba med. Det finns ett stort behov av tröst och bearbetning hos människor i sorgesituationer.


Sture Kuhlin, Diakoniutbildning

När Smyrnakyrkan i Göteborg började prata om att utlysa en diakontjänst på deltid började Sture Kuhlin fundera på att ta språnget från optikeryrket till att arbeta med det han brinner för, diakoni och själavård.

I samband med funderingarna började han studera på Liljeholmens diakoniutbildning, eftersom han ville ha mer undervisning i ryggen om han skulle få tjänsten.

– Jag hade redan mött människor och mer eller mindre uttalad själavård, men utbildningen var viktig och gav mig väldigt mycket in i församlingsarbetet.

När Sture blev klar med utbildningen jobbade han redan deltid i Smyrna men fick också jobb på deltid som diakon inom sjukhuskyrkan ett arbete han rekommenderar varmt till den som har förutsättningar  för det. Idag arbetar Sture heltid i Smyrnakyrkan som diakon.


Tezz, Diakoniutbildning

Som konstpedagog hade Tezz Ekdala studerat psykoterapi och arbetade bland annat med att låta människor bearbeta svåra saker och återupptäcka livslusten. Men hon kände sig begränsad av att inte få ha ett tydligare fokus på Gud, och hennes längtan efter att få jobba mer direkt med diakoni växte.

–Ett år in i utbildningen fick jag veta att de inte skulle ha möjlighet att anställa mig i min hemförsamling, vilket jag hade räknat med. Då kändes det hopplöst, hade jag valt fel? Jag gick igenom en liten kris. Men Gud bekräftade mig och visade att jag skulle fortsätta utbildningen, berättar hon.

Idag, snart två år efter utbildningen jobbar hon som fängelsediakon som EFK-diakon på kvinnoanstalten i Ystad och som ”diakonledare” inom Svenska kyrkan.

– Jag skulle rekommendera den som vill jobba som diakon i frikyrkan att läsa här. För jag tror att den rollen kommer behövas mer och mer, berättar Tezz som gick utbildningen mellan 2014–2016.


Richard Holmgren – Diakoniutbildningen, Liljeholmens folkhögskola

Rickard Holmberg Diakoni webJag har länge känt att jag skulle vilja arbeta mer helhjärtat för Guds rike. Men eftersom jag under hela mitt vuxna liv haft problem med psykisk ohälsa har jag inte velat göra allvar av min dröm, för jag har tänkt att man måste vara hel själv för att kunna hjälpa andra att bli hela. För att ändå få en förändring i mitt liv anmälde jag mig till Diakoniutbildningen på Liljeholmen våren -16, och blev antagen.

Nu har jag gått här en termin och det har verkligen varit positivt för mig. Det är helande att vara i den vackra miljön på skolan, umgås med kärleksfulla människor och delta i undervisning som gör att du lär känna dig själv och Gud bättre och växer som människa.

Den första terminen har varit intensiv och mycket givande och det märks att det finns en tanke bakom kursupplägget. Lärarna är erfarna, engagerade och mycket stöttande. Eftersom vi studerar på distans är studiegruppen en viktig pusselbit, en mindre grupp där man jobbar med alla gruppuppgifter som ska göras mellan kurstillfällena, hjälper varandra och ventilerar olika frågor.

Jag är inte säker på vad utbildningen kommer att leda till för min del, men det spelar inte så stor roll. Jag känner redan att utbildningen gör mig gott och jag tackar därför Gud för att han öppnade den här dörren åt mig.


Therese Sidestam – Diakoniutbildningen

Therese Sidenstam webJag är i grunden utbildad beteendevetare och jobbar idag som handläggare inom en statlig myndighet. Den stora flyktingströmmen som nådde vårt land hösten 2015 kom att förändra mig och skaka om mig rejält. Jag ville göra något åt den längtan som länge funnits inom mig och det gjorde jag genom att söka in till Diakoniutbildningen på Liljeholmens Folkhögskola. Den här utbildningen har redan gett mig nya infallsvinklar och verktyg i möten med människor och har samtidigt gett mig en biblisk förankring.

Missionen har alltid funnits nära mitt hjärta, inte minst i andra länder där jag och min familj bl.a. besökt ett barnhem i norra Thailand ett antal gånger.

Jag är så tacksam över alla våra lärare som ger så mycket kunskap, värme och klokskap genom att undervisa, vägleda och lyfta oss kursdeltagare.


Mathias Dawidsson – Diakoniutbildningen

image1I många år har jag gått och burit på en längtan att ännu mer få engagera mig i mina medmänniskors liv. Jag tror att denna längtan har genomsyrat mig och mitt liv under dessa år men jag har velat mer.

Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på när jag sökte till Liljeholmens diakonala linje. Vad skulle det innebära för vår familj? Vad skulle det innebära för mig? Vart skulle det ta mig i framtiden? Det enda jag visste var att jag lagt det i Guds hand och att jag förtröstar på det.

Nu läser jag andra året och jag är så otroligt glad att jag har fått möjligheten att fördjupa mig i denna längtan. Genom utbildningen har jag kunnat få en inblick i grunden för diakonalt arbete. Jag har praktiserat på anstalt och sett hur vi som församling och enskilda kan möta ungdomar och vuxna med kriminell problematik. Jag har också kommit i kontakt med diakonalt arbete som bedrivs bland äldre och dementa, vilket legat väldigt långt bort från min vardag som ingenjör inom industrin.

Jag har stora förhoppningar och är förväntansfull inför det sista halvåret på Liljeholmen och på det som kommer efter avslutade studier.

Stort tack till lärare och personal på Liljeholmens folkhögskola som gjort det möjligt för mig att möta min längtan.


Maria Enblom – Diakoniutbildningen

Maria Enblom - KopiaMitt liv började väldigt dåligt, och vände först efter tonåren. Sedan dess har jag haft det bra, men mitt hjärta för de ”tilltufsade” har alltid bultat hårt. I min hemförsamling har jag därför länge varit engagerad i recovery-grupper och själavård.

När jag började på diakoniutbildningen, kände jag från första dagen att jag hamnat rätt. Trots lång akademisk utbildning, som stundtals var spännande och utvecklande – måste jag säga att själva upplägget på diakoniutbildningen är det mest stimulerande jag varit med om – i utbildningsväg.

Genom att bolla ny kunskap med min arbetsgrupp varje vecka, känner jag att det jag lär mig på diakoniutbildningen får slå rot i verkligheten.

Jag trivs som fisken i vattnet!


Gerd Agnebrink – Diakoniutbildningen

Gerd Agnebrink

Jag har gått på diakoniutbildningen på Liljeholmen och det har varit en fantastiskt fin tid. Utbildningen är bred och mer omfattande än jag först trodde. Den spänner över alla åldrar och har gett mig mycket kunskap på många av livets alla områden. Jag ser den som en investering i mitt liv och önskar att jag ska få vara till hjälp för de människor som jag möter. Diakoni – att göra tron synlig genom handling.