Deltagare berättar

Del

Diakoniutbildning – Deltagare berättar


Erika Jogensjö – Diakoniutbildningen

Jag började utbildningen med stora förväntningar och samtidigt med en bävan inför alla utmaningar som jag förstod att jag skulle få möta och bearbeta på olika plan. Snart är det bara en termin kvar, tiden går så snabbt. Två guld-år i mitt liv, helt klart.

Något av det viktigaste jag tar med från utbildningen är kunskapen om att våga vara i det svåra mötet, att vara närvarande i det jobbiga utan att försöka komma med en mängd goda råd. Studieupplägget har för mig varit kanon. Det är såpass många träffar och tillfällen att jag absolut upplever oss som en klass, nära och inte långt borta. Att mycket sker på distans är prövande för den egna självdisciplinen men också givande med mycket gruppuppgifter. Du är inte själv i ditt studerande, din studiegrupp finns alltid där. 


Britt Hansson – Diakoniutbildningen

Jag sökte till diakoniutbildningen för att en av mina goda vänner rekommenderade mig att gå den. Jag hade också hört mycket gott om kursen av andra som gått utbildningen, så jag skickade in min ansökan. När jag hade varit på intervjun förstod jag att detta verkligen var något för mig. Jag kände att här kunde jag få redskap att använda i mitt engagemang för människor i utsatthet och psykisk ohälsa. Jag blev så glad och tacksam när beskedet kom att jag var antagen till utbildningen.

Nu har jag gått här några månader och trivs enormt bra. Det är ganska längesedan jag gick i skola så det känns både utmanande och roligt att få studera igen.

Mina förväntningar var ganska höga men de har absolut infriats så här långt. Studieupplägget fungerar mycket bra enligt min uppfattning. Vi är indelade i studiegrupper och dessa är verkligen en god tillgång då man vill diskutera olika saker som rör kursen.

Jag gillar våra utbildningstillfällen som är förlagda på skolan. Det är ganska intensiva dagar med intressanta lektioner, föreläsningar och seminarier.

Jag är övertygad om att de goda relationer man får här kommer att ge många nya vänner för livet, både bland kursdeltagare och lärare.

Trevligt boende och god mat i en underbart vacker miljö bidrar naturligtvis också till att man trivs så bra.

Jag känner att jag hittat rätt och ser med glädje fram emot fortsättningen. Vad detta kommer att leda till vet jag inte än, men ber att Gud ska få använda mig på det sätt som han tänkt. Det är det som är så spännande.


Nenna Åström – Diakoniutbildningen

Att hjälpa människor har alltid varit något som jag velat göra och göra så bra jag kan. För några år sedan fick jag utmaningen att i mitt arbete ansvar för det växande diakonala arbetet i vår församling. Jag antog utmaningen.

Samtidigt som jag gick in i min nya tjänst insåg jag att jag behövde redskap och tid att få reflektera tillsammans med andra över olika frågor som dyker upp. Jag kollade upp olika alternativ och fastnade för Diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola. Det har jag inte ångrat en enda dag.

Att läsa litteratur som går på djupet i ens eget liv och få bolla det med enormt fina studiekamrater som samtidigt går igenom samma process i sina liv. Att gå igenom sådana här processer tillsammans ger djupa relationer. Vilken förmån!

För mig passar det perfekt att få läsa på distans, 50 %. Eftersom jag står i den tjänst jag gör så tar jag med mig mycket direkt in i min tjänst i församlingen. Variationen med att läsa själv, bolla med studiegruppen och i halv eller helklass ger en härlig variation.


Elin Björklund – Diakoniutbildningen

Anledningen att jag fastnade för Liljeholmens folkhögskola var bland annat upplägget med deldistans som både ger möjlighet till föreläsningar och utbyte med studiekamrater på plats och frihet att lägga upp distansstudierna som det passar min privata situation. Efter att ha besökt Liljeholmen i samband med antagningsintervjun och känt atmosfären och upplevt den fantastiska miljön i och utanför skolan kändes det även som det var här jag skulle vara. 

Mina förväntningar på utbildningen är att jag genom ny kunskap och samarbete och erfarenhetsutbyte med mina studiekamrater ska få verktyg för att arbeta med människor i olika utsatta situationer, insikter om mig själv som gör att jag kan utvecklas som människa och medmänniska samt en ökad kunskap om Guds ord och därmed en närmare relation med Honom.

Flera av de ämnen vi har pekar på behov av stöd och omsorg. I utbildningen kopplas detta till texter i Bibeln som pekar på att vi måste våga se och agera på den nöd som finns runt oss. Ett viktigt lärande är att vi, för att klara av att arbeta med denna nöd utan att själva tappa vårt hopp, måste ha Gud ständigt närvarande i vårt arbete. 

Dagarna här på skolan är fantastiska och fyllda med högkvalitativ utbildning och go gemenskap. Veckorna emellan utbildningen är man fri att själv och tillsammans med sin studiegrupp lägga upp studierna så som det passar bäst. Jag var lite orolig för hur det skulle funka att ha möte över nätet då vi i studiegrupper bor i olika delar av Sverige men det fungerar klart över förväntan.


Ronnie Svenneryd – Diakoniutbildning

Jag är en person som under mitt liv varit med om många tråkigheter och inte alltid levt som man bör heller för den delen.  Alla dessa livserfarenheter har förberett mig för mitt sanna kall, att med Guds hjälp finnas till för, och att hjälpa människor som har det svårt.

Det vi lär oss på diakoniutbildningen ger mig en otroligt värdefull verktygslåda för att bättre kunna utföra det diakonala arbete som jag brinner så starkt för. Inte nog med det, den gemenskap som finns på skolan är helt fantastisk och man får en unik möjlighet till att reflektera över sig själv, sin tro och om livet i stort.

Jag kan verkligen rekommendera alla som har funderingar på att arbeta diakonalt att söka till Diakoniutbildningen.


Rakel Skoghäll, Diakoniutbildning

Jag är inne på min andra termin och slås gång på gång över vilken otrolig förmån det är att få sitta ner och läsa alla dessa ämnen som diakoniutbildningen innehåller. Ämnen som var för sig är utmanande.

Jag har nog alltid varit en människa som velat finnas till hands för andra. Har på olika sätt varit engagerad i att stötta människor och nu får jag möjlighet att fördjupa mina kunskaper och få redskap till att förhoppningsvis bli ännu bättre på att möta andra människors behov.

Att även få dela denna upplevelse med andra, som också gör denna resa, är stort. För det är verkligen en resa man gör. Både i sig själv och tillsammans med sina kurskamrater.

 

Vad detta kommer att leda till framöver vet jag inte. Det jag vet idag är att jag är så glad över att jag vågade ta steget att hoppa på denna resa. Sen får jag se vart det leder…


Richard Holmgren – Diakoniutbildningen, Liljeholmens folkhögskola

Rickard Holmberg Diakoni webJag har länge känt att jag skulle vilja arbeta mer helhjärtat för Guds rike. Men eftersom jag under hela mitt vuxna liv haft problem med psykisk ohälsa har jag inte velat göra allvar av min dröm, för jag har tänkt att man måste vara hel själv för att kunna hjälpa andra att bli hela. För att ändå få en förändring i mitt liv anmälde jag mig till Diakoniutbildningen på Liljeholmen våren -16, och blev antagen.

Nu har jag gått här en termin och det har verkligen varit positivt för mig. Det är helande att vara i den vackra miljön på skolan, umgås med kärleksfulla människor och delta i undervisning som gör att du lär känna dig själv och Gud bättre och växer som människa.

Den första terminen har varit intensiv och mycket givande och det märks att det finns en tanke bakom kursupplägget. Lärarna är erfarna, engagerade och mycket stöttande. Eftersom vi studerar på distans är studiegruppen en viktig pusselbit, en mindre grupp där man jobbar med alla gruppuppgifter som ska göras mellan kurstillfällena, hjälper varandra och ventilerar olika frågor.

Jag är inte säker på vad utbildningen kommer att leda till för min del, men det spelar inte så stor roll. Jag känner redan att utbildningen gör mig gott och jag tackar därför Gud för att han öppnade den här dörren åt mig.


Therese Sidestam – Diakoniutbildningen

Therese Sidenstam webJag är i grunden utbildad beteendevetare och jobbar idag som handläggare inom en statlig myndighet. Den stora flyktingströmmen som nådde vårt land hösten 2015 kom att förändra mig och skaka om mig rejält. Jag ville göra något åt den längtan som länge funnits inom mig och det gjorde jag genom att söka in till Diakoniutbildningen på Liljeholmens Folkhögskola. Den här utbildningen har redan gett mig nya infallsvinklar och verktyg i möten med människor och har samtidigt gett mig en biblisk förankring.

Missionen har alltid funnits nära mitt hjärta, inte minst i andra länder där jag och min familj bl.a. besökt ett barnhem i norra Thailand ett antal gånger.

Jag är så tacksam över alla våra lärare som ger så mycket kunskap, värme och klokskap genom att undervisa, vägleda och lyfta oss kursdeltagare.


Mathias Dawidsson – Diakoniutbildningen

image1I många år har jag gått och burit på en längtan att ännu mer få engagera mig i mina medmänniskors liv. Jag tror att denna längtan har genomsyrat mig och mitt liv under dessa år men jag har velat mer.

Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på när jag sökte till Liljeholmens diakonala linje. Vad skulle det innebära för vår familj? Vad skulle det innebära för mig? Vart skulle det ta mig i framtiden? Det enda jag visste var att jag lagt det i Guds hand och att jag förtröstar på det.

Nu läser jag andra året och jag är så otroligt glad att jag har fått möjligheten att fördjupa mig i denna längtan. Genom utbildningen har jag kunnat få en inblick i grunden för diakonalt arbete. Jag har praktiserat på anstalt och sett hur vi som församling och enskilda kan möta ungdomar och vuxna med kriminell problematik. Jag har också kommit i kontakt med diakonalt arbete som bedrivs bland äldre och dementa, vilket legat väldigt långt bort från min vardag som ingenjör inom industrin.

Jag har stora förhoppningar och är förväntansfull inför det sista halvåret på Liljeholmen och på det som kommer efter avslutade studier.

Stort tack till lärare och personal på Liljeholmens folkhögskola som gjort det möjligt för mig att möta min längtan.


Maria Enblom – Diakoniutbildningen

Maria Enblom - KopiaMitt liv började väldigt dåligt, och vände först efter tonåren. Sedan dess har jag haft det bra, men mitt hjärta för de ”tilltufsade” har alltid bultat hårt. I min hemförsamling har jag därför länge varit engagerad i recovery-grupper och själavård.

När jag började på diakoniutbildningen, kände jag från första dagen att jag hamnat rätt. Trots lång akademisk utbildning, som stundtals var spännande och utvecklande – måste jag säga att själva upplägget på diakoniutbildningen är det mest stimulerande jag varit med om – i utbildningsväg.

Genom att bolla ny kunskap med min arbetsgrupp varje vecka, känner jag att det jag lär mig på diakoniutbildningen får slå rot i verkligheten.

Jag trivs som fisken i vattnet!