Deltagare berättar

Del

Diakoniutbildning – Deltagare berättar


Gerd Agnebrink – Diakoniutbildningen

Gerd Agnebrink

Jag har gått på diakoniutbildningen på Liljeholmen och det har varit en fantastiskt fin tid. Utbildningen är bred och mer omfattande än jag först trodde. Den spänner över alla åldrar och har gett mig mycket kunskap på många av livets alla områden. Jag ser den som en investering i mitt liv och önskar att jag ska få vara till hjälp för de människor som jag möter. Diakoni – att göra tron synlig genom handling.


Lena Vigart – Diakoniutbildningen

Lena Vigart 026

Jag har alltid jobbat med människor i hela mitt liv och kan inte tänka mig att göra någonting annat. Därför valde jag att gå diakoniutbildningen för att bli bättre rustad i att tjäna och vara till hjälp för människor i olika utsatta situationer.

Det har varit en fantastisk tid på Liljeholmen som har påverkat mig personligen och Gud har skapat i mig någonting nytt likt leran i krukmakarens hand. Att få läsa intressanta och berikande ämnen på diakoniutbildningen och att få komma till Liljeholmens underbart vackra och fridfulla miljö är rekreation för både ande kropp och själ.

Det här är något av det bästa jag har gjort under hela mitt liv!


Maria Wiss – Diakoniutbildningen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tiden på Liljeholmen har varit en tid för mig med nya möjligheter. Det har varit en tid för eftertanke men också för fortsatt utveckling och lärande. Kunskapen som jag fått bär jag med mig vidare i livet som en stor skatt. Har du möjlighet att ta en liten paus mitt i livet eller att slå av på tempot något, vill jag med varmt hjärta rekommendera denna utbildning.


5 deltagare på Diakoniutbildningen

Här får du höra varför Karin Öberg, Anne-Marie Nyström, Karin Engstrand, Johan Ögren och Zohreh Raghebi tycker att Diakoniutbildningen på Liljeholmens folkhögskola är en bra utbildning.


Ingbritt Stålgren, Örebro

Den diakonala linjen har gett mig många nya verktyg för att arbeta med utsatta människor. Kursen har lett mig på en egen resa till en förståelse för vad som har gjort mig till den jag är. Den har också ökat insikten i vad som formar mina medmänniskor och vikten av hur vi bemöter varandra. Att få göra den resa tillsammans i en grupp där vi lyft många viktiga och djupa frågor har varit enormt utvecklande. ” Vad du har gjort mot en av dessa mina minsta, det har du gjort mot mig.”  Matt 25:40 har definitivt fått en fördjupad innebörd.