Deltagare berättar

Engaged bibelskola – Deltagare berättar


Isabelle Nilsson – Engaged bibelskola

Att plockas upp ur sitt sammanhang och sin kultur för att sedan släppas ner i något helt annat kan vara utmanande på många sätt, men så väldigt viktigt. För mig har den stöttande gemenskapen med lärarna därför betytt väldigt mycket, men att de samtidigt vågat komma med utmaningar!

Jag har också uppskattat all variation i kursen. Att få se betongdjungeln Chiang Mai, storstaden Bangkok, thailändska landsbygden uppe i bergen och dessutom en del av Indien har varit riktigt häftigt. I klassrummet har vi även där haft stor bredd på undervisningen och mycket har inspirerat mig.

Ibland tunga ämnen om människors utsatthet, men där fokus fortfarande riktas mot vad Gud genom InterAct (och oss) gör för att motverka detta. Jag har lärt mig så mycket mer om mig själv, om hur brett missionsbegreppet faktiskt är och hur Gud väljer att använda oss till att göra världen bättre – är du också nyfiken på hur Gud vill använda dig?

Sök till Engaged!


Fredrik Sandberg – Engaged Bibelskola

Jag sökte till Bibelskolan Engaged för att jag hade en längtan att få komma ut i världen och se vad mission är i nutid. Engaged har framför allt gett mig en bredare bild av vad mission kan vara idag och har gett mig möjlighet att växa i mötet med vad Gud gör i världen.

Utbildningen har erbjudit tillfälle att teoretiskt få bearbeta vad holistisk mission med dess många områden är, samtidigt som vi väldigt praktiskt har fått se exempel på vad EFK och EFK:s missionspartners gör i Asien. Framför allt har resorna till olika byar i Thailand och en resa till Indien gett intryck som kommer att bestå under en lång tid framöver. Andra viktiga delar av utbildningen har varit att få brottas med våra kallelser, att fundera på hur vi på olika sätt kan leva missionella liv samt att få prova på saker så som att predika och undervisa.

Jag trodde jag hade en bra bild av vad mission är innan jag gick Engaged, men har fått revidera den bilden. Livet kommer inte att vara sig likt efter tiden på Bibelskolan Engaged!


Johanna Andrén – Engaged bibelskola

Vi är alla kallade att vara missionärer där vi är! Genom Engaged har mitt missionsbegrepp breddats. Vi har under 4 månader fått se hur EFK i Asien jobbar för holistisk mission, mission som ser till hela människans behov. Vi har fått inblick i hur församlingsbyggande, barns rättigheter, arbete mot människohandel och hållbar försörjning är viktiga byggstenar för att sprida Guds rike.

Veckorna i Chiang Mai, Thailand, har bjudit på undervisning på missionscentret, språkinlärning och praktik i församling. Vi har också gjort studieresor till byar där minoritetsfolk bor, till Bangkok och Indien.

Något som jag alltid kommer bära med mig är när vi fick besöka ett boende i Indien för barn som hittats vid järnvägen. Barnen hade fått utstå svårigheter och elände, men ändå lyste hoppet och glädjen i deras ögon. De som arbetade på boendet fick vara Jesu händer och fötter, ögon och öron för dessa barn. Det känns stort att EFK är med och stödjer detta arbete.

Vill du lära dig mer om hur du kan vara del i Guds mission?! Sök Engaged!


Albin Segerstig

I början av våren 2018 hade jag under en tid funderat på om mission kan vara något för mig och hur det i så fall skulle kunna se ut. När jag fick höra talas om Engaged så kändes det därför som helt rätt plats att få en bredare bild och förståelse av mission och för att få känna på hur det kan vara att komma ut och möta ett helt nytt sammanhang.

Vi har fått undervisning utifrån tre teman: Gud, Kyrkan och Världen.

Vi har fått vrida och vända på saker tillsammans i klassen och tillsammans med personalen på Missionscentret som varit våra lärare och mentorer.

Vi har mött många människor som jobbar med mission på olika sätt och fått ta del av ovärderlig kunskap och erfarenheter på plats i deras sammanhang.

Vi har fått möta en främmande kultur och ett nytt språk som vi varit tvungna att försöka förstå och anpassa oss till.

Allt detta sammantaget har gett mig insikt om hur det kan vara att åka ut som missionär men också hur jag kan leva ett missionellt liv här i Sverige. Jag har också genom att själv få vara helt ny i ett främmande land fått lite mer förståelse för hur det är för de som kommer till Sverige från andra länder vilket är en viktig erfarenhet för mig att ta med in i vardagen här hemma.

Jag är så glad över att jag åkte och vill verkligen uppmana och utmana dig som funderar kring mission att ta chansen och gå Engaged!