Deltagare berättar

Allmän kurs

Själavård – Deltagare berättar


Anna-Lena Hallkvist – Själavårdsutbildningen

“Själavårdskursen på Liljeholmen har gett mig en bra grund och många bra redskap i mötet med de människor som jag har runt omkring mig. Det har varit flera praktiska övningar på kurstillfällena och många bra böcker att läsa vilket jag uppskattat. Tiden under den här kursen har också inneburit att jag själv har utmanats som person och det jag själv bär med mig i min egen ryggsäck. Lärare och medstudenter har varit fantastiska bollplank i min egen inre resa under de här åren.”

Anna-Lena Hallkvist, pastor och utlandsarbetare


Mia Blomgren – Själavårdsutbildningen

Själavårdsutbildningen på Liljeholmen är en utbildning som håller en hög nivå med bra och kompetenta lärare. Den har hjälpt mig att förstå mig själv bättre och hjälpt mig att bearbeta saker i mitt eget inre, men framför allt har den varit ett användbart verktyg i mötet med människor i min pastorstjänst.

/Mia Blomgren, omsorgspastor Pingstkyrkan Värnamo


John Vingren – Själavårdsutbildningen

Distansutbildningen i själavård vid Liljeholmens folkhögskola ger en bra grund för den som vill betjäna människor genom samtal och själavård, men även för den som vill fördjupa och fortbilda sig i sitt församlingsengagemang. Bra kurslitteratur och intressanta föreläsningar. Flexibelt upplägg i utbildningen då det är mestadels på distans. En utbildning som också på ett viktigt sätt sätter ljus på ditt eget liv. Jag kan varmt rekommendera alla att gå. 
 
 

Maria Jacobsen – Själavårdsutbildningen

Maria Jacobsen webJag sökte själavårdsutbildningen för att förfina och förbättra mina möten med människor professionellt och i mitt engagemang i kyrkan.

Det har inneburit så mycket mer för mig än vad jag kunnat tro. Jag var inte beredd på den inre process som utbildningen innebär. Det har verkligen varit toppar och dalar. Den inre resan och förändringen har slipat och polerat mig att bli mer den person jag önskar och som Gud har tänkt.

Jag har samlat på mig kunskap och verktyg att i samtal vara medvandrare, istället för att komma med lösningar. Jag vågar vänta in, lyssna och höra vad som sägs och vad som finns i mellanrummet.


Karin Klintenberg – Själavårdsutbildningen

Karin Klintenberg webJag hade nog inte kunnat tro att utbildningen skulle beröra, väcka och utmana mig på det sättet som dess innehåll har gjort. Jag vill liksom göra ”high-five” med Gud.

Det går inte lämnas oberörd i mötet med andra människor, det bara är så. Mina kurskamraters tankar, känslor, erfarenheter och personligheter har format och berikat mig på ett sätt som jag inte hade velat vara utan. Att få ta del av undervisning och litteratur som jag både enskilt och tillsammans med mina kursare får bearbeta och processa är enormt berikande på många sätt!

Jag skulle nog vilja säga att upplägget och innehållet på utbildningen i sig har varit själavårdande. Det är en bra miljö för att växa och mogna i just det ämne som utbildningen berör.


Per Henriksson – Själavårdsutbildningen

Per Henriksson webDet är gött att gå en utbildning som ger så mycket utrymme för bearbetning av det vi läser och hör. Jag upplever det som att det vi får till oss i litteratur och föreläsningar bara blir början för tankarna som vi sedan får möjlighet att fördjupa tillsammans, samtala och tänka kring. Och det känns som en förträfflig förberedelse för att gå in i tjänst som själavårdare, att lyssna, tänka, samtala och fram för allt, söka Gud, tillsammans.

 


Marietta Karlsson – Själavårdsutbildningen

Marietta webSjälavårdsutbildningen är ett sammanhang där jag kan formas som människa. För att fungera som själavårdare tror jag att det är viktigare vilken slags människa jag formas till, snarare än vilken utbildning jag har gått på pappret.

Träffarna som vi har ett par gånger per termin känns berikande med givande föreläsningar, samtal och övningar av olika slag. Det är intensiva dagar där vi får möta varandra på vägen i både skratt och smärta. Framför allt får vi ett regelbundet intag av fika och mat. Vi behöver aldrig gå hungriga på Liljeholmen!

Lärarna är kompetenta men intar samtidigt en ödmjuk hållning. Jag upplever den undervisning som förmedlas som sund och studiemiljön som respektfull och välkomnande. De samtal som spontant uppstått i klassen både i och mellan lektionerna känns värdefulla!

Kursen innebär ganska mycket självstudier där jag tillsammans med klasskamraterna i min studiegrupp får planera in när böckerna ska läsas. Vi får sedan bearbeta litteraturen tillsammans i samtal. Utbildningen lägger en tonvikt vid  min egen process och vad som händer med mig under läsningen. I kursen ingår att jag själv ska gå i själavårdssamtal, både enskilt och i grupp. Det är som en resa där jag får lära känna mig själv mer och bearbeta saker hos mig själv för att kunna hjälpa andra.


Johanna Bouarné – Själavårdsutbildningen

Johanna Bouarné (2)Jag har nu gått 2 år på själavårdsutbildningen på Liljeholmens folkhögskola. Det har varit en fantastisk tid på flera sätt. Innan jag började kursen så tänkte jag att detta säkert var en bra kurs med tanke på mitt yrke som begravningsrådgivare och jag hade förväntningar på att kursen skulle ge mig verktyg för att bättre kunna hjälpa andra människor framåt på sin livsresa, hur man lyssnar, pratar, tolkar o.s.v.

Det har jag på sätt och vis fått, men det jag även fått som jag inte var beredd på var möjligheten till inre tillväxt. Jag har fått vara med om en resa i mitt inre, en själslig resa, som jag aldrig trodde var möjlig eller ens vågat hoppas på.
Jag har utvecklats som person, lärt känna mig själv på ett helt nytt sätt.

Jag märker att jag ser på andra människor med helt nya ögon, med mer kärleksfulla och inte så fördömande ögon. Varje människa bär på en berättelse, en helt unik berättelse. Allt vad en människa får vara med om sätter spår i ens liv på ett eller annat sätt. Det är viktigt att ha med sig i livet.

Jag har även fått en närmare gemenskap till Gud, där betydelsen av relationen blivit mer viktig för mig. Den kunskap jag fått genom lektioner och litteratur, som kursen innehåller, är sådant som jag önskar att varje människa skulle få möjligheten att ta del av. Att jag också fått mycket goda vänner är en stor bonus.


Danne Sundell – Själavårdsutbildningen

Danne Sundell (2) - KopiaTvå år med plats för ny kunskap, nya vänner och mig själv.

Intressanta föreläsningar och litteratur, öppna samtal och varma skratt.

Har fått en stabil grund att stå på i mötet med andra människor.

Känns som om själen fått en remake mitt i livet!


Kremena Yakimova – Själavårdsutbildningen

Kremena Yakimova Elever berättar Själavårdskursen

“Att gå själavårdsutbildningen ger mig mycket mer än vad jag hade väntat mig. Det handlar inte om att gå en kurs, det handlar om att personligen få uppleva själavårdens kärna och mening.

Jag får vara en del av en varm, öppen och välsignad gemenskap.
Jag får uppleva kärleksfulla, äkta möten som berör på djupet.
Jag känner mig berikad.”