Deltagare berättar

Deltagare berättar

Själavård – Deltagare berättar


Anneli Dagernäs – Själavårdsutbildningen

Anneli Dagernäs Liljeholmen Folkhögskola SjälavårdFör mig som arbetar som pastor är denna kurs väldigt givande. Jag upplever hur jag får redskap att ännu bättre möta människor i samtal och hjälpa dem framåt. Det är annorlunda att läsa nu än när jag studerade till pastor. Nu är jag aktiv som själavårdare och tar till mig undervisningen på ett annat sätt. Jag är väldigt tacksam för denna möjlighet!


Maria – Själavårdsutbildningen

Tänk att mitt i livet får möta andra mitt i livet och tillsammans få ta några steg framåt och djupare i tron och förståelsen av själavård – fantastiskt. Att läsa och sen reflektera för att sedan ta med sina funderingar och insikter till den stora gruppen ger så mycket till en själv men också till andra. Det man får ta del av i utbildningen – förståelsen av människan, själavård och Gud – är av så stor vikt att man inte kan hålla det för sig själv.

I Sjödins och Lönnebos bok Väder och vind och livets allvar står det ”Aldrig kan vi trolla bort bördorna i varandras liv, men det är faktiskt möjligt att lätta dom några hekto.” – en vacker grund till själavård. Eller som det står i Bibeln: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag”.