Deltagare berättar

Del

Mathias Dawidsson – Diakoniutbildningenimage1I många år har jag gått och burit på en längtan att ännu mer få engagera mig i mina medmänniskors liv. Jag tror att denna längtan har genomsyrat mig och mitt liv under dessa år men jag har velat mer.

Jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på när jag sökte till Liljeholmens diakonala linje. Vad skulle det innebära för vår familj? Vad skulle det innebära för mig? Vart skulle det ta mig i framtiden? Det enda jag visste var att jag lagt det i Guds hand och att jag förtröstar på det.

Nu läser jag andra året och jag är så otroligt glad att jag har fått möjligheten att fördjupa mig i denna längtan. Genom utbildningen har jag kunnat få en inblick i grunden för diakonalt arbete. Jag har praktiserat på anstalt och sett hur vi som församling och enskilda kan möta ungdomar och vuxna med kriminell problematik. Jag har också kommit i kontakt med diakonalt arbete som bedrivs bland äldre och dementa, vilket legat väldigt långt bort från min vardag som ingenjör inom industrin.

Jag har stora förhoppningar och är förväntansfull inför det sista halvåret på Liljeholmen och på det som kommer efter avslutade studier.

Stort tack till lärare och personal på Liljeholmens folkhögskola som gjort det möjligt för mig att möta min längtan.