Nyheter

Föreläsning av Mörling


Publicerat i NYHETER, av niclaserdtman

Mångkultur & integration

Denna endagskurs riktar sig till alla som möter människor av annan kulturell eller religiös bakgrund. Kursen ingår i Liljeholmens utbildningar inom diakoni samt bibel & efterföljelse och har arrangerats under flera år.

 
Liljeholmen 17 januari 2018
kostnad: 350kr – föreläsning inkl. lunch o fika

anmälan: info@liljeholmen.nu eller 0494 – 797 00 senast 10 jan.