Nyheter

Nyheter

Sök Diakoniutbildningen 2020


Publicerat i NYHETER, av Jan Boman

Diakoniutbildning samtal

Vill du byta riktning? Längtar du efter att jobba diakonalt?
Gå en meningsfull utbildning med fokus på samtal och möten.

DIAKONIUTBILDNINGEN är en halvfartskurs på distans under 2 år. Sista ansökningsdag är 1 april för start i augusti.

Diakonins grund och syfte bearbetas inom ämnen som bibelkunskap, teologi, etik och utvecklingspsykologi. Diakonins praktiska uttryck studeras och övas i andaktspedagogik, själavård, samtalskonst, grupprocesser, kropp och hälsa.

Olika teman som knyter an till människors utsatthet i livet bearbetas; funktionsnedsättning, missbruk/kriminalitet, åldrande/demens, mångkultur/integration, psykisk ohälsa och sexualitet. Vi reflekterar över hur individ, familj och omgivning påverkas och hur diakonin kan stödja och hjälpa.

Genom praktik får man prova på olika diakonala verksamhetsområden.

Mer information finns här: https://liljeholmen.nu/folkhogskola/diakoniutbildning/