Engaged bibelskola

Arrangörer

Kursen är en folkhögskolekurs via Liljeholmens folkhögskola, men sker i nära samarbete med Evangeliska Frikyrkans internationella arbete.

Samarbete finns även med Götabro bibelskolor och Team med uppdrag