Engaged bibelskola

Kursupplägg

En typisk vecka

Varje vecka får du undervisning i lärjungaskap och missionshistoria. Du får sätta dig in i allt som är viktigt att veta om mission genom tre stora teman: Gud, Världen och Kyrkan. Två dagar i veckan får du chans att omsätta undervisningen i praktik tillsammans med en annan kursdeltagare i någon organisation i Chiang Mai. Praktiken handleds på plats och följs upp av kursföreståndaren.

Varje söndag kommer du fira gudstjänst med andra kristna i staden och dessutom har klassen egna smågrupper och lovsångskvällar. Du får med andra ord chans att bearbeta alla intryck från veckan tillsammans med lärare och övriga i klassen.

Du kommer även få pröva på att lära dig thai. Bara att bo, transportera dig, köpa, laga och äta mat kommer vara en upplevelse helt annorlunda från en typisk vecka i Sverige. Hela veckan får du engageras allt djupare i mission – på riktigt!

 

Undervisning

Undervisningen hålls av lärare på plats, på inspelad video eller via länk från Sverige. Lärarna är av olika nationalitet och har bred erfarenhet. Undervisningen är både på svenska och engelska även om alla deltagare är från Sverige. 

Vissa ämnen såsom lärjungaskap och missionshistoria återkommer varje vecka. Utöver det är undervisningen indelad i teman som tillsammans utgör grunden för Guds mission i världen: GudVärlden och Kyrkan. Undervisning, praktik och samtal relaterar till dessa tre teman där dina egna frågor och erfarenheter blir ett viktigt redskap och väg framåt i ditt engagemang i mission.

Dessa teman hjälper dig att bearbeta de personliga frågorna vem äjag och hur lever jag i relation till dessa tre storheter. Exempel på ämnen inom dessa teman är kallelse, församlingsplanteringsmetoder, fattigdomsbekämpning, kulturanpassning och holistisk mission.

 

Praktik

ENGAGED är en skola där du får många tillfällen att engagera dig praktiskt i mission – inte bara undervisas om det i klassrummet. Tillsammans med en klasskompis praktiserar du varje vecka i olika projekt och organisationer som EFKs missionscenter i Chiang Mai har relation till. Det blir även tillfälle att göra kortare insatser som helklass i till exempel gudstjänster och flyktingläger. I mitten av kursen reser klassen med lärare till Indien en dryg vecka där ni bland annat får möta och engageras i en av de snabbast växande församlingsrörelserna idag. Det kan även bli praktikresor inom landet t.ex. till ett arbete bland studenter i Bangkok.

 

Reflektion

Viss tid går åt till egna studier, till exempel läsning av litteratur eller språkstudier. Det kommer finnas tid att bearbeta allt man är med om, enskilt och i grupp men även i form av mentorssamtal. Kursdeltagarna bor tillsammans för att vara ett stöd för varandra och ges tillfälle att växa som lärjungar.