PÅ GÅNG

Nattvard


Vi firar nattvard tillsammans i aulan.

Datum
onsdag 18/10
20:00 -21:00