PÅ GÅNG

Events

Nattvard


Vi firar nattvard tillsammans i aulan.

Datum
onsdag 15/11 2017
20:00 -21:00