PÅ GÅNG

Nattvard


Vi firar nattvard i aulan. Alla är välkomna!

Datum
onsdag 24/5
20:00 -21:00