Allmän kurs

Allmän kurs Rimforsa

En kurs för dig som vill ta högskoleförberedande examen eller yrkesexamen, men göra det på folkhögskola. Med den grundläggande högskolebehörigheten har du sedan möjlighet att söka vidare till universitet eller högskola. Folkhögskola är ett alternativ till komvux där du som studerande står i fokus. Du måste studera minst ett år på heltid men det finns möjlighet att läsa i flera år beroende på dina tidigare studier och vilka behörigheter du vill uppnå.

Stimulerande och skön miljö

Du studerar på en skola med skön och stimulerande miljö där det är lätt att trivas. Du kommer att växa och utvecklas som människa. Du får studera i små grupper efter dina egna möjligheter och mål och du får bra hjälp och stöd i dina studier. Du kanske har avbrutit tidigare gymnasiestudier eller gått på IV-programmet. På vår allmänna kurs har du mycket bra förutsättningar att klara dina studier.

Skolan ligger i Rimforsa i Kinda kommun, 35 km söder om Linköping.

Förkunskaper

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs, men det finns möjlighet att läsa svenska, engelska och matematik på grundskolenivå. Det kan vara så att du saknar behörighet eller att det var länge sedan du gick i skolan och behöver komma igång med studierna.

Du kan också ha gått ett eller flera år på gymnasiet men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen. Även om du har slutbetyg eller examen från gymnasiet kan studier på allmän kurs vara en bra förberedelse för högre studier.

Ansökan och antagning

Vi har antagning både till höst- och vårterminen. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du berättar om din bakgrund, beskriver syftet med studierna och annat som är viktigt för skolan att känna till. Du kommer att intervjuas – vid ett besök på skolan eller per telefon. Du ska också lämna namn på två referenspersoner som skolan kan vända sig till. Antagning sker löpande.

Efter allmän kurs

Kursen ska ge möjlighet att uppnå allmän behörighet motsvarande gymnasiekompetens och grundläggande behörighet, vilket ger möjlighet att söka till universitet och högskola. Yrkesexamen ger möjlighet att söka till yrkeshögskola. Kursen förbereder alltså för vidare studier eller ökar möjligheten att få jobb.

Informationsblad Allmän kurs Rimforsa

Informationsblad Allmän kurs 2020 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa