Allmän kurs

Allmän – Ämnen

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. I de flesta ämnena kan du läsa in högre behörigheter.

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan också ha gått eller flera år på gymnasiet men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Svenska.
I svenska tränar du på de grundläggande färdigheterna att läsa, skriva och analysera texter. Du repeterar språkliga färdigheter som grammatik, språkriktighet och uppsatsskrivning.
I svenska 2 läser du också litteraturhistoria.
I svenska 3 ligger tonvikten på skriftlig och muntlig framställning. Du får fördjupad träning i att planera och framföra muntliga anföranden. Du lär dig att ta fram och sammanställa information, liksom att kritiska granska källorna, för att kunna skriva en vetenskaplig text. Kunskaperna används bland annat till att skriva en vetenskaplig text som behandlar någon del av svenskämnet. Du läser skönlitteratur med inriktning på att lära dig mer om hur berättarteknik och stilmedel påverkar en text. Du studerar det svenska språkets historia och hur språket har förändrats genom tiderna.

Engelska.
På Allmän kurs kan du läsa Engelska 5 och 6. Vi jobbar i ganska små grupper, pratar engelska så mycket som möjligt, läser texter och böcker, ser på film och diskuterar.

Matematik.
I matematik erbjuds studier från grundskolenivå åk 9 upp till Matematik 3 på gymnasienivå. Studierna bedrivs individuellt och anpassas efter varje deltagares förutsättningar, tidigare kunskaper och mål. Stor vikt läggs vid personlig handledning och uppföljning där var och en ska ges möjlighet att få det stöd och den tid som behövs för att förstå och lära. Speciellt de som i tidigare skolgång känt att de ”tappat greppet” om matematiken ska ges möjlighet att få en bra grund och ett bättre självförtroende i matematik.

Samhällskunskap. 
Nivån på kursen är 1b. Vi skaffar oss viktiga och nödvändiga saker för att förstå hur samhället fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter vi har, vilka lagar och regler som gäller och hur vi kan påverka beslut. Vi delar egna kunskaper och erfarenheter, använder oss av aktuella texter och andra medier. Fördjupningsuppgifter, studiebesök och diskussioner ingår. Vi läser delvis ämnet i temablock tillsammans med historia och religion för att förstå bakgrund och sammanhang.

Naturkunskap.
I naturkunskap erbjuds studier på gymnasienivå motsvarande kursen naturkunskap 1a1. Först går vi igenom naturvetenskapens grunder med bland annat materiens uppbyggnad. Ett viktigt avsnitt är sedan “Hållbar utveckling”. Där tittar vi bl a på användning av energi, olika energislag och hur de påverkar miljön. I avsnittet ekologi behandlas bl a villkoren för levande organismer och hur de påverkar varandra och hur vår livsstil påverkar miljön.

Religionskunskap.
Vi går igenom de fem världsreligionerna och diskuterar dem. Vi diskuterar också en del tidningsartiklar om olika etiska frågor.

Historia.
Vi läser om de viktigaste epokerna i historien från antiken till nutid.