Allmän kurs

Allmän – Kursupplägg

Kursen följer ett veckoschema som normalt är måndag-fredag kl 08.30 till 15.00. Eftersom kursdeltagarna kommer med olika förkunskaper och olika lång studietid bakom sig så kan olika deltagare ha individuellt anpassade scheman.

Studierna är till viss del tematiska – det vill säga flera ämnen läses tillsammans, vi gör studiebesök och lite mer omfattande redovisningar.

Du bör ha klarat av grundskolan innan du börjar på Allmän kurs. Du kan också ha gått eller flera år på gymnasiet men inte blivit klar med alla gymnasiegemensamma ämnen.

Ämnen

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena: svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. Det finns också möjlighet att läsa sociologi.

Förutom behörighet i de gymnasiegemensamma ämnena finns också möjlighet att läsa in några särskilda behörigheter som t.ex samhällskunskap 1b, matematik 2 och 3, samt naturkunskap 1b.
Här kan du läsa mer: “Bli behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskola”.

Allmän kurs – en bra start för vidare studier eller arbete 

Allmän kurs är en bra start för vidare studier. Du tränar bland annat studieteknik vilket kommer att underlätta dina fortsatta studier. Flera av dem som gått allmän kurs har fortsatt att läsa på högskola eller i någon annan skolform. En examen från allmän kurs ger grundläggande behörighet för studier på högskola/universitet eller yrkeshögskola, då ökar också dina möjligheter att få de jobb du söker.