Allmän kurs

Temastudier

Under några veckor varje termin ägnar vi oss åt temastudier som till exempel kan handla om Demokrati, Genus eller Ett hållbart samhälle. Dessa temaveckor bryter vi det normala schemat och ägnar all tid åt föreläsningar, studiebesök, filmer och grupparbeten. Temastudierna omfattar flera ämnen och är tänkta som fördjupning av aktuella frågor.

Livskunskap står på schemat i början av läsåret och då tar vi upp frågor om gruppdynamik, självkännedom och relationer.