Församlingsledarakademin

Pastors- och ledarprogram ALT

Det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet är en gedigen teologisk ledarutbildning med inriktning på tjänst som pastor, församlingsledare och missionsarbetare. Det är en sammanhållen utbildning som bedrivs på sex studieorter där lärande och pedagogik från högskola och folkhögskola kombineras.

Programmet omfattar kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religions- och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Under det tredje året kan en bibelvetenskaplig, interkulturell eller internationell eller social-diakonal profil väljas.

Det samlade navet genom de fyra åren utgörs av församlingsledarkurserna som integrerar teologiska kunskaper med församlingsliv, personlig utveckling och yrkes- och ledarträning. Hela programmet ligger på akademisk/eftergymnasial nivå och är församlingsbaserat.

För utförligare beskrivning av utbildningen se  www.altutbildning.se

Presentation av Akademi för Ledarskap och Teologi