Församlingsledarakademin

Studieorter

Logo_ALT_farg_utskrivet-e1486128882558Akademi för Ledarskap och Teologi vill göra teologisk ledarträning tillgänglig för många i Sverige. Därför finns möjligheter att läsa utbildningen på regionala studiecentra. På dessa platser finns studieledare, studiegemenskap och videokonferens genom vilken studenter kan delta i undervisning.

Genom våra studiecentra ges möjlighet för fler att ta del av teologisk ledarutbildning utifrån den församlin
g eller organisation som man redan är delaktig i. Församlingar kan utbilda sina ledare som redan har församlingens förtroende.

Flera församlingar runt våra studiecentra har idag goda erfarenheter av att fungera som utbildningsförsamlingar. Det finns ett utvecklat samarbete med dessa församlingar som står i olika traditioner. Några är nyare arbeten, andra har längre historia. Det gemensamma är att de tar aktiv del i utbildningen genom att ge tid till mentorskap och bereda plats för träning i ledarskap.

Dessa sex studieorter finns

  • Göteborg
  • Jönköping
  • Malmö
  • Stockholm
  • Umeå
  • Örebro

Studieort Örebro

De som studerar på studieorten i Örebro läser helt i Örebro. Liljeholmens folkhögskola ansvarar för den del av utbildningen som i Örebro är på folkhögskolenivå.

I Örebro kan du läsa det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet samt teologiska program på 1-3 år, fristående kurser, distanskurser och fortbildningskurser. Här finns ett fantastiskt teologiskt bibliotek med drygt 50.000 volymer, rymliga lokaler och närhet till undervisande personal. Örebro universitet finns på ett stenkasts avstånd, liksom Evangeliska frikyrkans Sverigekontor. Det är lätt att ta sig hit med buss från Resecentrum.

Flera församlingar i Örebro med omnejd är engagerade som utbildningsförsamlingar. De tar emot studenter och ger dem möjlighet att ledarträna i konkreta uppgifter samt att pastorer och ledare i dessa församlingar ofta fungerar som mentorer.

Idag arbetar framför allt Hanna Wärlegård (tjänstledig), Josef Bergdahl, Åsa Molin och Ellen Vingren med den fyraåriga pastors- och ledarutbildningen i Örebro. Totalt undervisar ca 15 anställda lärare samt timlärare på de olika programmen och kurserna.