Bibliotek

I centrum av skolbyggnaden som vi kallar Forum finns skolans bibliotek. Vår förhoppning är att biblioteket skall var ett naturligt centrum i Forum men även ett centrum för dina studier.

I biblioteket kan du givetvis låna böcker men också läsa tidningar och tidskrifter. Det finns enskilda arbetsplatser och arbetsplatser där du kan jobba med grupparbeten. På Liljeholmen har vi ingen större datasal utan datorerna är istället utplacerade i klassrummen och i biblioteket. Det finns också ett trådlöst nätverk i hela Forum. Skolans CD-skivor och DVD-filmer finns i biblioteket och möjlighet att lyssna finns där.