Diakoniutbildningen

Diakoniutbildning

Utgångspunkt för utbildningen är den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Syftet är att utveckla förmåga och kompetens för att arbeta med och möta människor i församling och samhälle. 

Innehåll 

Diakonins grund och syfte bearbetas inom ämnen som bibelkunskap, teologi, etik och utvecklingspsykologi. Diakonins praktiska uttryck studeras och övas i andaktspedagogik, själavård, samtalskonst, grupprocesser, kropp och hälsa. Olika teman som knyter an till människors utsatthet i livet bearbetas; funktionsnedsättning, missbruk/kriminalitet, åldrande/demens, mångkultur/integration, psykisk ohälsa och sexualitet. Vi reflekterar över hur individ, familj och omgivning påverkas och hur diakonin kan stödja och hjälpa. Genom praktik får man prova på olika diakonala verksamhetsområden.

Metod

Arbetssättet är relationspedagogiskt vilket innebär ett lärande om relationer (teori), i relationer (reflektion), genom relationer (praktik). Egna livserfarenheter är en viktig kunskapskälla som tillsammans med kurslitteratur, föreläsningar och praktik ger ett intressant och spännande lärande.

Studieform

Utbildningen är på halvfart och genomförs under två läsår. Varje termin innehåller tre kurstillfällen på Liljeholmen om vardera tre dagar. Däremellan bedrivs studierna på distans enskilt och i grupp.  Målet är att skapa nära och goda lärprocesser även när vi jobbar på distans. Det är viktigt att vara medveten om att studierna tar en halvtid i anspråk.

Ansökan

För att söka krävs gymnasiekompetens och  grundläggande kunskap i kristen tro.  Vid antagning tar vi också hänsyn till arbetslivserfarenhet, kyrkligt engagemang och mål med studierna.  Datorvana, dator och tillgång till internet krävs för att kunna delta. 

 Mer information om kursen och dess innehåll hittar du i:

Inloggning till distansverktyg

Logga in via denna portal – konto krävs: https://sites.google.com/a/liljeholmen.nu/diakoniutbildning/

 

Engagemang i nätverket Prasso

Liljeholmen är en del av det nya nätverket Prasso, nätverket för diakonalt samhällsengagemang och socialt entreprenörskap, som är ett initiativ med kyrkan som bas. Syftet är att sprida goda exempel, dela erfarenheter och bygga ny kunskap tillsammans och bli fler som gör skillnad. Genom Prasso-nätverket vill vi skapa engagemang och drivkraft. En rörelse av eldsjälar i kyrkans värld med fokus på att se och möta människors behov.