Diakoniutbildning

Diakoniutbildning

Utgångspunkt för utbildningen är den kristna kyrkans diakonala uppdrag. Syftet är att utveckla förmåga och kompetens för att arbeta med människor i församling och samhälle. Särskild vikt läggs vid mötet med människor i utsatta livssituationer. 

Innehåll diakonikursen

Diakonins grund och syfte bearbetas inom ämnen som bibelkunskap, teologi, etik och utvecklingspsykologi. Diakonins praktiska uttryck studeras och övas i andaktspedagogik, själavård, samtalskonst, grupprocesser, kropp och hälsa. Olika teman som knyter an till människors utsatthet i livet bearbetas; funktionsnedsättning, missbruk/kriminalitet, åldrande/demens, mångkultur/integration, psykisk ohälsa och sexualitet. Vi reflekterar över hur individ, familj och omgivning påverkas och hur diakonin kan stödja och hjälpa. Genom praktik får man prova på olika diakonala verksamhetsområden.

 

 

 

Metod

Arbetssättet är relationspedagogiskt vilket innebär ett lärande om relationer (teori), i relationer (reflektion), genom relationer (praktik). Egna livserfarenheter är en viktig kunskapskälla som tillsammans med kurslitteratur, föreläsningar och praktik ger ett intressant och spännande lärande.

Flexibel studieform

Utbildningen är på halvfart och genomförs under två läsår. Varje termin innehåller tre kurstillfällen på Liljeholmen om vardera tre dagar. Däremellan bedrivs studierna på distans enskilt och i grupp, med tillgång till handledning via nätet. Målet är att skapa nära och goda lärprocesser även när vi jobbar på distans. Det är viktigt att vara medveten om att studierna tar en halvtid i anspråk.

Ansökan

För att söka behövs gymnasieutbildning, grundläggande datorvana och tillgång till dator och internet, förankring i kristen församling. Arbetslivserfarenhet är meriterande men inget krav. Med ansökningshandlingarna bifogas ett rekommendationsbrev från församling eller annan kristen organisation. Efter genomgång av ansökningshandlingar kallas sökande till intervju på Liljeholmens folkhögskola.

Sista ansökningsdatum: 1 april 2017

Kursstart

Måndagen den 21 augusti, 2017 Mer information om kursen och dess innehåll hittar du i Kursplan DK 2017-2018

Kursfolder

Ladda ner och läs mer om Diakoniutbildningen: Diakoniutbildningen Liljeholmens folkhögskola 2017 (pdf)