Diakoniutbildning

Diakoniutbildning – Kostnader

Terminsavgift*:

Enkelrum4890 kr
Dubbelrum3990 kr
Externat1980 kr (ej logi)

*Terminsavgiften inkluderar kost och logi för tre kurstillfällen, samt omkostnader  för kopiering, försäkring, tillgång till Internet.

Litteraturca 3000 kr

Övriga kostnader såsom resor i samband med kurstillfällen, praktik/studiebesök betalas av kursdeltagaren.