Diakoniutbildningen

Diakoniutbildning – Kostnader

Terminsavgift*:

Enkelrum4970 kr
Dubbelrum4070 kr
Externat2030 kr (ej logi)

*Terminsavgiften inkluderar kost och logi för tre kurstillfällen, samt omkostnader  för kopiering, försäkring, tillgång till Internet.

Litteraturca 3000 kr
  

Övriga kostnader såsom resor i samband med kurstillfällen, praktik/studiebesök betalas av kursdeltagaren.