Diakoniutbildningen

Diakoniutbildning – Kostnader

Terminsavgift*:

Enkelrum4990 kr
Dubbelrum4090 kr
Externat2050 kr (ej logi)

*Terminsavgiften inkluderar kost och logi för tre kurstillfällen, samt omkostnader  för kopiering, försäkring, tillgång till internet.

 

Kostnader för litteratur tillkommer på ca 3000 kr för hela kursen.

Övriga kostnader såsom resor i samband med kurstillfällen, praktik/studiebesök betalas av kursdeltagaren.