Diakoniutbildningen

Diakoniutbildning – Kostnader

Terminsavgift*:

Enkelrum5090 kr
Dubbelrum4190 kr
Externat2150 kr (ej logi)

*Terminsavgiften inkluderar kost och logi för tre kurstillfällen, samt omkostnader  för kopiering, försäkring, tillgång till internet.

 

Kostnader för litteratur tillkommer på ca 3000 kr för hela kursen.

Övriga kostnader såsom resor i samband med kurstillfällen, praktik/studiebesök betalas av kursdeltagaren.