Studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder. Har Du fyllt 20 år kan du söka studiemedel och om du är under 20 år kan du få studiehjälp.

Du som är under 20 år – studiehjälp

T o m vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna under studietiden. Däremot får man inget studielån. För exakta regler och belopp läs mer om studiehjälp här.

Du som fyllt 20 år – studiemedel

Fr o m hösten det år man fyller 20 år kan man få studiemedel dvs. studielån och studiebidrag. I vissa fall kan man få en högre  bidragsdel men då sänks i gengäld lånedelen. Man kan få tilläggsbidrag om man har barn, tilläggslån om man har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader. Här kan du läsa mer om studiemedel.

Ansökan

Är du under 20 år behöver du inte ansöka om studiestöd. Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg söks hos CSN, blankett kommer från skolan.

Studiemedel ska däremot sökas. Det gör du via CSN:s hemsida.

Du kan också ladda ner material från Folkhögskolornas informationstjänst om studiestöd.

 

Här kan du se en film som beskriver Studiehjälp och Studiestöd. 

kvinna berättar om bidragsformer för folkhögskola

 Den är framtagen av folkhögskola.nu