Studiestöd

Studerar du på folkhögskola kan du få studiestöd. Hur mycket du kan få beror bland annat på din ålder. Har Du fyllt 20 år kan du söka studiemedel och om du är under 20 år kan du få studiehjälp. Här kan du läsa en pdf om “Studiestöd 2016 för folkhögskolestuderande“. Här nedan följer oxå en kort sammanfattning. Vi rekommenderar CSN:s hemsida www.csn.se för vidare information.

Du som är under 20 år – studiehjälp

T o m vårterminen det år man fyller 20 kan man få studiehjälp. Det innebär att man får ett bidrag till levnadsomkostnaderna under studietiden. Däremot får man inget studielån.

  • Studiebidraget uppgår till 1050 kr/mån.

Utöver studiebidraget (som alla får) kan vissa få:

  • Extra tillägg: 285, 570 eller 855kr/mån. Bidragets storlek beror på familjens ekonomi.
  • Inackorderingstillägg: 1190 – 2350/månad beroende på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

Du som fyllt 20 år – studiemedel

Fr o m hösten det år man fyller 20 år kan man få studiemedel dvs. studielån och studiebidrag. Maximalt bidrag och lån är 2492 kr/studievecka (707 kr bidrag + 1785 kr lån). På fyra veckor blir det 9968 kr (2828 kr i bidrag och 7140 kr i lån). I vissa fall kan man få en högre  bidragsdel men då sänks i gengäld lånedelen. Man kan få tilläggsbidrag om man har barn, tilläggslån om man har arbetat tidigare och merkostnadslån om man har höga kostnader.

Ansökan

Är du under 20 år behöver du inte ansöka om studiestöd. Anmälan görs av skolan. Inackorderingstillägg söks hos CSN, blankett kommer från skolan.

Studiemedel ska däremot sökas. Det gör du via CSN:s hemsida.

Du kan också ladda ner material från Folkhögskolornas informationstjänst om studiestöd.

Här kan du se en film som beskriver Studiehjälp och Studiestöd. Den är framtagen av folkhögskola.nu