Konstskolan

Konstskolan I

Utbildningens målsättning är att förbereda för högre konstnärliga studier eller att lägga en hållbar grund för fortsatt eget arbete.

En utbildning med både bredd och djup

Lektionerna bygger stegvis upp en god kunskap i formala begrepp såsom komposition, form och färglära. Genom undervisning i tex. måleri, teckning, keramik och teknikkunskaper omfattande de flesta förekommande metoder samt materialkunskap får du rika tillfällen till att utveckla ditt eget framtida konstnärskap.

Konstskolan I är en bred utbildning när det gäller de olika områdena inom tvådimensionell bild samt  keramik. Du får lära dig måleri och formbyggnad genom strukturerade lektioner i olika ämnen och metoder.

Den huvudsakliga tecknings och seendeutvecklingen sker genom att vi har kroki en dag i veckan. Grafikutbildningen omfattar både hög och djuptryckstekniker såsom trä, linoleum och koppar.

Keramiken ger kunskaper i de olika förekommande tekniker som tex. drejning, kavling, relief och skulptur samt olika glasyrmetoder. Du får bränna ditt gods i ett olika ugnar som el, grop, raku och rök. Lektioner i konstorientering ger kunskaper om andra konstnärer och möjlighet att koppla ditt arbete till både tradition och nyskapande.

Specialveckor 

Den ordinarie undervisningen bryts vid ett antal specialveckor som ger tillfälle till fördjupning och utveckling inom det egna skapandet och specialområden såsom skulptur och figurmåleri efter modell. Vid tre tillfällen går vi in i Konstskolans block där vi arbeta tillsammans med konstskoleeleverna med blocktemat. Under dessa perioder får du speciell handledning av mentor.