Konstskolan

Efter konstskolan I…

Utbildningen leder fram till en bred kompetens som gör det möjligt för dig att söka till högre konstnärlig utbildning på olika nivåer. Du kan även söka till vår konstskola II som är en fördjupande konstnärlig utbildning.

Konsthögskolorna erbjuder ett flertal  linjer som. tex. fri konst, bildlärare, design,skulptur, illustration, animation och foto.

Behöver du arbeta med arbetsprover under våren för att söka till konsthögskola får du friställd tid med handledarstöd för att genomföra arbetsproverna.