Musiklinje

Musiklinjen – Antagningsprov

Våra antagningsprov äger rum 27-28 april, samt 2-3 maj. Sista ansökningsdag är fredag 7 april. Du bokar själv en tid för antagningsprov någon av dessa dagar. Om du bokar en förmiddagstid skall du finnas tillgänglig på skolan från kl 08.15-12.30. Om du bokar en eftermiddagstid skall du finnas tillgänglig från kl 13.30-17.00. Om du bokar en kvällstid skall du finnas tillgänglig från kl 17.40-21.00.
Anmäl dig i Herrgården när du kommer till skolan. Det är också där du får nyckel
om du bokat övernattningsrum.
Antagningsprovet görs under vårterminen. 2017 är antagningsproven 27-28 april, samt 2-3 maj.

För sökande till impro:
Till uppspelningen ska du välja två av följande låtar som du framför. En komgrupp finns beredd att spela dessa låtar tillsammans med dig.
All the things you are
Beautiful love
My one and only love
So what
The chicken

Till uppspelningen skall du även förbereda dig på att sjunga en enkel visa som du själv väljer ut. Visan ska sjungas a’capella (utan komp). Obs att a’capella-sången är obligatorisk för alla. Du får göra ett muntligt gehörstest i form av härmning. Ovanstående moment är obligatoriska för alla. Om du söker Jazzensemble får du dessutom göra ett a’vistaprov där vi testar din förmåga att läsa noter/ackordanalys. Juryn som består av två lärare bedömer framförandet både vad gäller stilkännedom, gestaltning, interpretation, improvisation och teknisk färdighet. Provet kommer också att innehålla oförberedda moment. Bedömningskriterier, samt oförberedda moment skiljer sig åt för Afro grund och Jazzensemble.

För sökande till Musikproduktion:
Till antagningsprovet skall du förbereda ett arbetsprov. Arbetsprovet ska bestå av två inspelningar på CD-skiva som du själv har gjort med tillhörande beskrivning. I beskrivningen förklarar du hur du gått tillväga, vad du har använt för utrustning vilka som har spelat mm.

Vid uppspelningstillfället har du möjlighet att välja mellan att spela upp två inspelningar från ditt arbetsprov, eller en inspelning och en låt som du framför ”live”. (vi vill behålla CD och beskrivning)
Du får göra ett muntligt gehörstest i form av härmning.
Du får göra ett lyssningstest består av ett antal musikexempel där du ska höra skillnad på olika typer av förändringar i en ljudbild.

För sökande till Singer/Songwriter:
Till uppspelningen skall du förbereda två låtar/kompositioner. Minst en av dem skall vara en egen låt/komposition där du sjunger och kompar dig själv samtidigt, på antingen gitarr eller piano.
Till uppspelningen ska du även förbereda dig på att sjunga en enkel visa som du själv väljer ut. Visan ska sjungas a’capella (utan komp). Obs att a’capella-sången är obligatorisk för alla. Du får även göra ett muntligt gehörstest i form av härmning.

För sökande till Vokalgrupp:
Till uppspelningen ska du förbereda 2 valfria sånger. Om du vill ha ackompanjemang skall du skicka noter till oss senast en vecka innan ditt prov. Noterna ska vara märkta med ditt namn och skrivna i rätt tonart. Till uppspelningen ska du även förbereda dig på att sjunga en enkel visa som du själv väljer ut. Visan ska sjungas a’capella (utan komp). Obs att a’capella-sången är obligatorisk för alla. Du får göra ett muntligt gehörstest i form av härmning, samt ett ensemblesångprov. Detta tillfälle kan även innehålla ett test av din notläsningsförmåga, i form av ett ett a’vista prov.

För samtliga sökande:
En intervju genomförs av elever och är till för att vi ska få en mer heltäckande bild av dig, samt att du ska få en chans att ställa frågor till oss.

Teoritest Görs i efterhand endast av de som blir antagna. Testet innehåller frågor om föredragsbeteckningar, notkunskap, ackordsuppbyggnad mm. Resultatet används vid gruppindelning.