Musiklinje

Musiklinjen – Utrustning/Lokaler

Musiklinjen har många och bra lokaler. Undervisningssalar, ensemblesalar, inspelningsstudios, övningsrum mm har du tillgång till dygnet runt! Varje inriktning har sina “hem lokaler” där man har företräde till bokning utöver schemalagd tid. Övriga lokaler som tex. övningsrum och undervisningssalar bokas fritt av alla. Till konserter använder vi aulan, A-studion, Herrgårdens övre sal, matsalen eller gymnastiksalen lite beroende på musik och sammanhang.

Alla undervisnings eller ensemblesalar är utrustade med flygel eller piano, akustiskt eller digitalt. Det finns 4 flyglar, ca 10 akustiska pianon och 5 digitala. I aulan finns även en piporgel/kyrkorgel i barockstil med 2 manualer och självständig pedal samt en cembalo av enklare slag. Ensemblesalarna är utrustade med PA och komplett backline.

För mera information om utrustning se på varje inriktnings egen sida.