Musiklinje

Musiklinjen – Musikproduktion

Om du är intresserad av att spela in egen och andras musik, lära mer om konsten att mixa, bearbeta ljud- och/eller musikproduktioner och utvecklas i ditt musicerande som så är det här rätt utbildning för dig. 

Jobba kreativt med ljudtekniska verktyg

På Liljeholmen får du arbeta med musikproduktion i ett brett perspektiv. Under året går vi bl.a igenom producentskap, mixning, inspelning, akustik, musikteori, liveljud och ljudlära. Du kommer jobba med både egna projekt och andras musik. Undervisning sker individuellt och i grupp. Förutom att jobba med mikrofoner, mixerbord och programvara för musikskapande har du ett flertal musikämnen och instrumentundervisning.

Mixning & Musikproduktion

Mixning är ett viktigt moment oavsett om det är i studio eller mixerbordet vid konsert. Under året får du träning i att vara lyhörd för andras musikaliska idéer och samtidigt dela med dig av egna musikaliska idéer likväl som hur man rent tekniskt arbetar fram materialet. Efter ett år ska du vara väl förtrogen med hur en musikproduktion går till, från en första musikalisk idé, genom olika bearbetningsmetoder till mastring och slutproduktion.

Vi lägger ingen vikt vid vilken musikstil som du tycker om att jobba med utan ser det som en fördel att elever har olika musiksmak. Vi diskuterar och delar med oss till varandra och får på så sätt inblick i olika musikstilar.

Studio och konsert  

Under året ges många möjligheter att spela in konserter som framförs av elever på de olika inriktningarna. Genom det får du många möjligheter att praktisera inspelning av olika musikstilar och testa metoder som vi studerat teoretiskt.

Vi arbetar även med liveljud i samband med flera konserter. 

Förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du vara någorlunda van vid att hantera dator och någon form av program för ljudredigering. Du bör också ha sjungit/spelat något instrument eller gjort egen musik.

Antagningsprov Musiklinjen

För att bli antagen krävs ett godkänt antagningsprov. Klicka här för detaljerad information om antagningsproven.

Kurslängd

Musikproduktion  är en 1-årig utbildning på folkhögskolenivå.