Musiklinjen

Musiklinjen – Musikproduktion

Om du är intresserad av att skapa och spela in musik för att bearbeta den på dator, så är det vad vi mest sysslar med på musikproduktion.

 

Ljudteknik

Vi börjar året med att gå igenom grundläggande ljudteknik och praktiserar olika sätt att spela in akustisk musik med traditionella mikrofonuppställningar. I samband med det lär vi oss grundläggande akustiska principer för att bättre förstå hur ljud sprider sig i rummet.

Du studerar melodik, harmonik och form för att komponera egen musik i olika stilar. Du jobbar även med mjukvarubaserad produktion och olika programvaror främst Logic X och ProTools HD 12.

 

Mixning

Mixning är det viktigaste momentet. Vi diskuterar det du spelar in utifrån ett lyssnarperspektiv under varje del som vi jobbar med under året. Här återkopplar vi en del till de akustiska inspelningar vi gjort som hjälper till att få en förståelse för hur en ljudbild fungerar.

Efter ett år ska du vara väl förtrogen med hur en musikproduktion går till, från en första musikalisk idé, genom olika bearbetningsmetoder till mastring och slutproduktion.

Vi lägger ingen vikt vid vilken musikstil som du tycker om att jobba med utan ser det som en fördel att elever har olika musiksmak. Vi diskuterar och delar med oss till varandra och får på så sätt inblick i olika musikstilar.

 

Inspelningsverksamhet

Under året ges många möjligheter att spela in konserter som framförs av elever på de olika inriktningarna. Genom det får du många möjligheter att praktisera inspelning av olika musikstilar och testa metoder som vi studerat teoretiskt.

Vi arbetar även med PA-ljud i samband med konserter. Där lär vi oss grunderna för hur ett PA fungerar och tränar på att mixa liveljud inför publik.

Vårt läsår består av 22 vanliga undervisningsveckor och 12 fördjupnings/specialveckor där det ordinarie schemat bryts. Dessa veckor är till för att man skall få tid till fördjupning i något eller några ämnen. Det kan vara kompositionsprojekt, inspelningsprojekt, konsertprojekt, skolresa, temadagar om miljö och rättvisa för hela skolan för att nämna några.

 

Förkunskaper

För att du skall kunna tillgodogöra dig utbildningen bör du vara någorlunda van vid att hantera dator och någon form av program för ljudredigering. Du bör också ha sjungit/spelat något instrument eller gjort egen musik.

 

Antagningsprov

För att bli antagen krävs ett godkänt antagningsprov. Klicka här för detaljerad information om antagningsproven.

 

Kurslängd

Musikproduktion  är en 1-årig utbildning.