Själavård

Själavårdsutbildning

Själavårdsutbildningen är en distansutbildning på deltid om själavård i församling och samhälle. Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i ämnet själavård och som har någon erfarenhet av själavårdssamtal. Den ger tillfälle till både teoretisk och praktisk fördjupning i ämnet samt betonar sambandet mellan själavård och ledarskap.

 

Förutom att denna kurs ger god kunskap inom själavårdens område, är det en kurs som på många sätt bidrar till kursdeltagarnas personliga utveckling, växt och mognad. Det är genom att utforska sin egen livsväg som man kan bli en god medvandrare för andra. Själavårdsutbildningen strävar därför efter att kunskapen ska bli såväl huvudets som hjärtats kunskap. Bara så kan den i förlängningen ta sig uttryck i goda själavårdande möten med andra människor.

 
 
 

Fyra delkurser

Utbildningen består av fyra delkurser fördelade på fyra terminer, med två kurstillfällen/termin förlagda till Liljeholmen. Däremellan sker arbete individuellt och i studiegrupp.

Eftersom Själavårdsutbildningen är ambitiös i upplägget och går på halvfart behöver man bereda ordentligt med rum i sitt liv för studierna under kursens två år.

Kursfolder

I foldern för kommande utbildning finns information om de olika delkurserna. Den beskriver utbildningen: dess bakgrund, pedagogiska och innehållsmässiga upplägg samt fakta och villkor för densamma. Här kan du hämta kursfoldern: Själavård Liljeholmens folkhögskola 2018

Nästa kursstart sker i januari 2020.

Studiestöd

Utbildningen är studiemedelsberättigad (50%) av CSN.

Läsårstider

 

VT 2019

2019-01-07 – 2019-06-07 = 22 v

HT 2019

2019-08-19 – 2019-12-20 = 18 v

Själavårdsutbildningen har andra läsårstider jämfört med övriga kurser på Liljeholmen. Själavårdsutbildningen har enbart jullov och sommarlov.

Mer information om läsårstider och mycket annat finns att läsa i Kursplanen. 

Ansökan

Nästa kursstart sker i januari 2020. Ansökan till själavårdsutbildningen måste vara inskickad till oss senast 15 oktober, 2019 för att vi ska hantera din ansökan.

Utöver ansökan krävs rekommendationsbrev från två olika personer. En person bör vara pastor eller ledare i din församling eller på annat sätt vara ledare i en kristen organisation du är aktiv i. Den andra personen kan även vara någon från ditt arbetsliv eller någon annan som känner dig väl.

Rekommendationsbreven ska skickas direkt till oss. Ge därför gärna ett frankerat kuvert till dina referenspersoner så kan de skicka sin rekommendation direkt till oss.

Här finns blankett till Ansökan till Själavårdsutbildningen Liljeholmens folkhögskola. Här finns också Rekommendationsblankett för själavårdsutbildningen

Inloggning till distansverktyg

Klicka här för att komma till portalen för distansverktyget vi använder i själavårdsutbildningen.